جواب مرحله ۳۸۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نی هندی
افقی ۱ کهن‌ترین علم بشری
افقی ۲ روغن جلا
افقی ۲ شوخی
افقی ۲ نام دخترانه
افقی ۳ دست به کاری زدن
افقی ۳ شورش
افقی ۳ ناتوان
افقی ۴ جاده
افقی ۴ خم بزرگ
افقی ۴ پاسبان
افقی ۴ مرکز یمن جنوبی
افقی ۵ کدبانوی خانه
افقی ۵ نام سردار ایرانی
افقی ۵ میوه
افقی ۶ از وسایل هندسی
افقی ۶ خوابیده
افقی ۶ گندم
افقی ۷ لباس بی آستر
افقی ۷ آن که مجلس مهمانی را زینت دهد
افقی ۷ پارچه طلایی
افقی ۸ آبگوشت ساده
افقی ۸ مقابل فراموشی
افقی ۸ زن پاکدامن
افقی ۹ مثل
افقی ۹ از بین برده شده
افقی ۹ صدا
افقی ۱۰ خط‌کش هندسی
افقی ۱۰ شهری در استان مرکزی
افقی ۱۰ مرطوب
افقی ۱۱ چوب دندان پاک کنی
افقی ۱۱ گردنده آسمانی
افقی ۱۱ کدوتنبل
افقی ۱۲ پایین
افقی ۱۲ مؤسسه انتشار کتاب
افقی ۱۲ سابقاً بر سر آن جان می‌باختند
افقی ۱۲ دیرین
افقی ۱۳ عضو دستگاه گوارش
افقی ۱۳ برودت
افقی ۱۳ پشت سر
افقی ۱۴ واحد
افقی ۱۴ از صفات خداوند در متعال
افقی ۱۴ غلاف شمشیر
افقی ۱۵ نام قدیم قندهار
افقی ۱۵ یک غذای سنتی ترکمنی که تا حدی شبیه استانبولی پلو است
عمودی ۱ پدر علم جبر
عمودی ۱ کنایه از آفتاب
عمودی ۲ مرضی که در اثر اختلال عمل کبد به وجود می‌آید
عمودی ۲ پرنده میوه
عمودی ۲ ورزش ذهنی
عمودی ۳ جاندار
عمودی ۳ کوره
عمودی ۳ ماه بهاری
عمودی ۴ دورویی
عمودی ۴ هنگام
عمودی ۴ خاکستر گرم
عمودی ۴ نزد ایرانیان است و بس
عمودی ۵ محل خاکسپاری
عمودی ۵ ضرب شمشیر
عمودی ۵ هر فصل یسنا
عمودی ۶ باران ریزه
عمودی ۶ سرازیری
عمودی ۶ از میوه‌های تابستانی
عمودی ۷ پسر تهماسب
عمودی ۷ دست دراز کردن
عمودی ۷ جمع شریک
عمودی ۸ تراس
عمودی ۸ مادر
عمودی ۸ یکی از شایع ترین علایم بیماری
عمودی ۹ جانوران بیابانی
عمودی ۹ بی‌خردی
عمودی ۹ حرف دهان‌کجی
عمودی ۱۰ فداکاری
عمودی ۱۰ بدگو
عمودی ۱۰ گرفتنی از نابکار
عمودی ۱۱ ضد خیر
عمودی ۱۱ نادر
عمودی ۱۱ نوعی نمایش
عمودی ۱۲ صنف
عمودی ۱۲ گوشت درون و بیرون دهان
عمودی ۱۲ باطل
عمودی ۱۲ الکترود انجام عمل اکسایش
عمودی ۱۳ گسترش دادن
عمودی ۱۳ مسافران راه عشق
عمودی ۱۳ شوره‌زار
عمودی ۱۴ از هفت‌سین‌ها
عمودی ۱۴ ظرفی در آزمایشگاه
عمودی ۱۴ ثلاثه مصر
عمودی ۱۵ عنوان داستانی از «گی دو موپاسان»
عمودی ۱۵ از بناهای تاریخی همدان

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar