جواب مرحله ۳۸۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از نان‌های سنتی
افقی ۱ از هنرهای ظریفه
افقی ۲ دانا
افقی ۲ باقیمانده شربت حاصل از تصفیه شکر گرفته شده از چغندر قند و نیشکر
افقی ۲ کمربرند فرضی زمین
افقی ۳ برابر، مقابل
افقی ۳ بالش
افقی ۳ شیوا، رسا
افقی ۴ با جنجال آید
افقی ۴ سفید ترکی
افقی ۴ به وجود آورنده
افقی ۴ آینده
افقی ۵ یکی از تنقلات شیرین معروف و سنتی
افقی ۵ کرایه خانه
افقی ۵ بالاتر از کشیش
افقی ۶ پند
افقی ۶ ذرت
افقی ۶ آغوش
افقی ۷ جد پیامبر اکرم (ص)
افقی ۷ یاری و کمک
افقی ۷ شهر عادت
افقی ۸ باوقار
افقی ۸ به گربه گم کنند
افقی ۸ دیگر
افقی ۹ نوشیدنی سنتی
افقی ۹ مناسب
افقی ۹ قانون چنگیز
افقی ۱۰ مخفف اگر
افقی ۱۰ حکومت عصر هیتلر
افقی ۱۰ به پایان رساندن
افقی ۱۱ خلاف مذکر
افقی ۱۱ زشت و ناپسند بودن
افقی ۱۱ دو یار بلند قد
افقی ۱۲ لباس
افقی ۱۲ توان
افقی ۱۲ زغال سنگ مرغوب
افقی ۱۲ جان خودمانی
افقی ۱۳ قسمت کوهستانی گیلان
افقی ۱۳ واحد بوکس
افقی ۱۳ لباس کهنه
افقی ۱۴ شهر مقدس عراق
افقی ۱۴ جانوری که در قطب هم یافت می‌شود
افقی ۱۴ بهشت
افقی ۱۵ جعبه جادویی
افقی ۱۵ نجار
عمودی ۱ گردشگاه
عمودی ۱ ماهر
عمودی ۲ شهری در استان خوزستان
عمودی ۲ احصاییه
عمودی ۲ بسیار روان
عمودی ۳ تخته نازک
عمودی ۳ بعد از قهر
عمودی ۳ بندری در سوئد
عمودی ۴ سوغات گجرات
عمودی ۴ بیماری کم خونی
عمودی ۴ امر به رفتن
عمودی ۴ بزرگراه میان دهان و معده
عمودی ۵ دارنده
عمودی ۵ آدرس
عمودی ۵ زیاده‌جویی
عمودی ۶ رطوبت کم
عمودی ۶ هر یک از پنج خشکی عالم
عمودی ۶ دیگری را بر خود برتری دادن
عمودی ۷ تکیه بر پشتی
عمودی ۷ تمرین نظامی
عمودی ۷ خوراکی شبیه تاس کباب
عمودی ۸ پایان
عمودی ۸ نخ تابیده
عمودی ۸ از آلات موسیقی
عمودی ۹ شهری در استان آذربایجان شرقی
عمودی ۹ انعکاس
عمودی ۹ واحد دارویی
عمودی ۱۰ شقایق
عمودی ۱۰ پرده‌در
عمودی ۱۰ عود
عمودی ۱۱ ضمیر جمع
عمودی ۱۱ جمع دسیسه
عمودی ۱۱ چنین پایه‌ای هرگز فرو نمی‌ریزد
عمودی ۱۲ حاصل کردن
عمودی ۱۲ به معنی بگو
عمودی ۱۲ از نمازهای واجب
عمودی ۱۲ رشد کردن
عمودی ۱۳ به هدر دادن
عمودی ۱۳ شاعر ریاضیدان
عمودی ۱۳ نو
عمودی ۱۴ دیدن
عمودی ۱۴ بازار سهام
عمودی ۱۴ تخت سلطنت
عمودی ۱۵ نافرمانی
عمودی ۱۵ عمود روی ساختمان

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar