جواب مرحله ۳۸۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ کنایه از بیکاری بیش از حد
افقی ۱ مجمع
افقی ۲ از ایالات آمریکا
افقی ۲ قطعه اضافی
افقی ۲ فارق‌التحصیل رشته فنی
افقی ۳ اراده و میل
افقی ۳ سرخوش
افقی ۳ پرچم
افقی ۴ شهر مازندران
افقی ۴ بردگی
افقی ۴ بهشت
افقی ۴ کشاورزی
افقی ۵ کلمه شگفتی
افقی ۵ خسته و ناتوان
افقی ۵ خدا
افقی ۶ تیم فوتبال اسپانیایی
افقی ۶ در حال دویدن
افقی ۶ خطاب بی‌ادبانه
افقی ۷ طفیلی
افقی ۷ نوزادی که کنار راه گذارند تا کسی او را ببرد
افقی ۷ بستن
افقی ۸ کوشا
افقی ۸ باز کردن روزه
افقی ۸ واحد پول بنگلادش
افقی ۹ چربی
افقی ۹ خطا
افقی ۹ دورنگار
افقی ۱۰ بوسه‌گاه
افقی ۱۰ سفره
افقی ۱۰ اتیکت
افقی ۱۱ دو زن که همسر دو برادر باشند
افقی ۱۱ محل رویش نی
افقی ۱۱ شهر رازی
افقی ۱۲ درخت سرشویه
افقی ۱۲ فرمان چنگیزی
افقی ۱۲ غم و اندوه
افقی ۱۲ بربط
افقی ۱۳ سایت اینترنتی شخصی
افقی ۱۳ بهره‌مند
افقی ۱۳ از وسایل ورزش بدنسازی
افقی ۱۴ سخنان منظوم
افقی ۱۴ کم کم نوشیدن
افقی ۱۴ کشور آفریقایی
افقی ۱۵ شهر خراسان جنوبی
افقی ۱۵ فوتبالیست هلندی
عمودی ۱ اثری از نیما یوشیج
عمودی ۱ سازنده گلیم
عمودی ۲ از علایم نگارشی
عمودی ۲ شریف و بزرگ‌زاده
عمودی ۲ محبوب
عمودی ۳ پرسش
عمودی ۳ مطلع
عمودی ۳ روزنامه‌ها
عمودی ۴ دادن توپ به یار خودی
عمودی ۴ قطعه نازک و دراز فلزی یا چوبی
عمودی ۴ کتف و شانه
عمودی ۴ حیوان مفید
عمودی ۵ خاک
عمودی ۵ قضاوت کردن
عمودی ۵ تپانچه
عمودی ۶ حرف ندا
عمودی ۶ بدشکل
عمودی ۶ سزاوار
عمودی ۷ پشیمانی
عمودی ۷ گریختن
عمودی ۷ سجده کننده
عمودی ۸ خواندن با صدای بلند و تأثیرگذار
عمودی ۸ تر و تازه
عمودی ۸ واحد پول نیجریه
عمودی ۹ مردمک چشم
عمودی ۹ از مرکبات
عمودی ۹ سنگ سرخ گرانبها
عمودی ۱۰ شهری در استان بوشهر
عمودی ۱۰ زن بدکاره
عمودی ۱۰ خطاب بی‌ادبانه
عمودی ۱۱ رئیس جیمز باند
عمودی ۱۱ شهرستان سابق
عمودی ۱۱ شعر
عمودی ۱۲ جوی
عمودی ۱۲ هرگز نه
عمودی ۱۲ تاج
عمودی ۱۲ خوردن عرب
عمودی ۱۳ جسد
عمودی ۱۳ حلقه دو طرف زین
عمودی ۱۳ آشکارا
عمودی ۱۴ اداره کننده
عمودی ۱۴ بدزبان
عمودی ۱۴ کار منظم و مکرر
عمودی ۱۵ از خطوط خوشنویسی
عمودی ۱۵ بازیگر «چ»

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar