جواب مرحله ۳۸۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ فیلمی از سعید خورشیدیان با بازی بیژن امکانیان
افقی ۱ بسیار شدن
افقی ۲ روز عرب
افقی ۲ خط نابینایان
افقی ۲ دور کردن
افقی ۳ یاخته‌های خونی
افقی ۳ بدکار
افقی ۳ مادراندر
افقی ۴ تبار
افقی ۴ یونجه
افقی ۴ گرمابه
افقی ۴ در بزرگ
افقی ۵ برهنه
افقی ۵ تا وقتی که
افقی ۵ پایتخت مالدیو
افقی ۶ نوعی انگور درشت و سرخ
افقی ۶ ارابه حمل مردگان
افقی ۶ اثر پا
افقی ۷ هر رستنی که از زمین روید
افقی ۷ ماشین چاپ سریع
افقی ۷ تمام قد
افقی ۸ اصلاح سیاسی
افقی ۸ بازی کردن
افقی ۸ وابسته به لغت
افقی ۹ هر چینه دیوار گلی
افقی ۹ اثر جمال میرصادقی
افقی ۹ فرود، پایین
افقی ۱۰ نااستوار
افقی ۱۰ شهر خراسان جنوبی
افقی ۱۰ حجم‌های فرعونی
افقی ۱۱ جنگی
افقی ۱۱ ناکسان
افقی ۱۱ یار پت
افقی ۱۲ واحد اندازه‌گیری دستی
افقی ۱۲ نیستی
افقی ۱۲ مظهر لاغری
افقی ۱۲ اندازه
افقی ۱۳ زبان
افقی ۱۳ بدزبان
افقی ۱۳ چلجراغ
افقی ۱۴ گیاهی معطر با گل‌های سفید و برگ‌های کوچک
افقی ۱۴ سختی و عذاب
افقی ۱۴ خانه چوبین
افقی ۱۵ زبری و ناهمواری
افقی ۱۵ مطالب بی‌حقیقت بر زبان می‌آورد
عمودی ۱ دارای رنگ‌های گوناگون
عمودی ۱ اثری از منیرو روانی‌پور
عمودی ۲ شایستگی و لیاقت
عمودی ۲ ساز و برگ اسب
عمودی ۲ گستاخ و دلیر
عمودی ۳ شهر سیستان و بلوچستان
عمودی ۳ فیلتر
عمودی ۳ جذب
عمودی ۴ رهن
عمودی ۴ چیره‌دست
عمودی ۴ جانور بدبو
عمودی ۴ سرایت مایعات
عمودی ۵ بارور شدن
عمودی ۵ اثر ابراهیم گلستان
عمودی ۵ مظهر لاغری
عمودی ۶ مقابل روز
عمودی ۶ اندیشه کردن
عمودی ۶ سبب
عمودی ۷ کنایه از توانایی زیاد در انجام کاری
عمودی ۷ با هم شدن
عمودی ۷ طراحی مقدماتی
عمودی ۸ سخت‌دل
عمودی ۸ خانواده
عمودی ۸ بزرگان
عمودی ۹ انداز صدای سیستم صوتی
عمودی ۹ قطع قطعه شده
عمودی ۹ مقعر
عمودی ۱۰ نوازنده
عمودی ۱۰ کلمه تصدیق
عمودی ۱۰ سر بی مو
عمودی ۱۱ عید ویتنامی‌ها
عمودی ۱۱ خورده شده
عمودی ۱۱ فرومایه
عمودی ۱۲ پشت شتر
عمودی ۱۲ بیکاره و تنبل
عمودی ۱۲ شوینده
عمودی ۱۲ زه کمان
عمودی ۱۳ بازگفتن
عمودی ۱۳ اصل چیزی
عمودی ۱۳ تباه شدن
عمودی ۱۴ الیاف
عمودی ۱۴ رسته
عمودی ۱۴ فرشته موکل بر مهر و محبت
عمودی ۱۵ طبقه بندی
عمودی ۱۵ از اجزای ترمز

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar