جواب مرحله ۳۸۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اثری از جلال آل احمد
افقی ۱ بخشی از رویان دانه
افقی ۲ قرن‌ها
افقی ۲ بیرونی‌ترین بخش پوست گیاهان
افقی ۲ متهد به کاری شده
افقی ۳ نقل کردن مطلب
افقی ۳ بی‌گمان
افقی ۳ بسیار نالنده
افقی ۴ مهمانخانه
افقی ۴ غذای آبکی
افقی ۴ مایع و روان، پرآب
افقی ۴ ظرف آب‌کشی
افقی ۵ خم بزرگ
افقی ۵ زدن
افقی ۵ زمین سبز و خرم میان صحرا
افقی ۶ طوفان دریا
افقی ۶ حرف مجهول
افقی ۶ از سوره‌های قرآن کریم
افقی ۷ شوینده
افقی ۷ شهر همدان
افقی ۷ همیشه بودن در جایی
افقی ۸ اندک
افقی ۸ قسمت خارجی ساختمان
افقی ۸ تباه و هلاک
افقی ۹ بانگ
افقی ۹ بدون معطلی
افقی ۹ در آب فرو رفته
افقی ۱۰ رود بزرگ که وارد دریا شود
افقی ۱۰ کشور آسیایی
افقی ۱۰ شاعر دوره سلجوقیان
افقی ۱۱ ظرف حلبی بزرگ
افقی ۱۱ وسیله‌ها
افقی ۱۱ ضمیر سه کیلویی
افقی ۱۲ نرم
افقی ۱۲ بخشی از مال که به مستمند دهند
افقی ۱۲ سرای مهر و محبت
افقی ۱۲ گستردن
افقی ۱۳ انبوه خلق
افقی ۱۳ ماه دهم قمری
افقی ۱۳ در بند بودن
افقی ۱۴ دیدار مکان مقدس
افقی ۱۴ اثر پرویز قاضی سعید
افقی ۱۴ متن‌ها
افقی ۱۵ هدیه دیدن روی عروس
افقی ۱۵ فیلمی با بازی افسانه بایگان
عمودی ۱ جریمه و تاوان سخت
عمودی ۱ فوتبالیست آلمانی
عمودی ۲ متواضع
عمودی ۲ افتادن و اثر آلبر کامو
عمودی ۲ نوعی اسباب بازی
عمودی ۳ قاعده و روش
عمودی ۳ اسباب و مطاع
عمودی ۳ آن قدر
عمودی ۴ تازه ترکی
عمودی ۴ سواری روی کول و پشت
عمودی ۴ بچه دزد معروف
عمودی ۴ حجم فرعونی
عمودی ۵ برآمدگی روی پوست
عمودی ۵ پر
عمودی ۵ نیمه بار
عمودی ۶ رایگان
عمودی ۶ پشتش پیداست
عمودی ۶ کشتی کوچک بکسل کننده
عمودی ۷ راه رفتن
عمودی ۷ حرکت دادن
عمودی ۷ سازمان کشورهای صادر کننده نفت
عمودی ۸ بیماری زردی
عمودی ۸ جای عبور
عمودی ۸ اثر شاتوبریان
عمودی ۹ آواز مهیب
عمودی ۹ از میوه‌های گرمسیری
عمودی ۹ مایع زرد رنگ درون عروق لنفاوی
عمودی ۱۰ خوبی
عمودی ۱۰ قبه بالای معابد و مساجد
عمودی ۱۰ وقت و زمان
عمودی ۱۱ ناپیدا
عمودی ۱۱ یاقوت
عمودی ۱۱ بلند مرتبه
عمودی ۱۲ حرف نهم یونانی
عمودی ۱۲ ادراک
عمودی ۱۲ باختر
عمودی ۱۲ مقام و عنوان
عمودی ۱۳ انباشته و پر
عمودی ۱۳ برهنه
عمودی ۱۳ نظیر ندارد
عمودی ۱۴ ماه نو
عمودی ۱۴ برنج مرغوب
عمودی ۱۴ شادمان
عمودی ۱۵ کفن کردن و به خاک سپردن
عمودی ۱۵ محل کنترل ورود و خروج افراد هنگام شیوع بیماری واگیردار

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz