جواب مرحله ۳۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ایالت جدایی طلب اسپانیا
افقی ۱ غضب
افقی ۲ موجود خیالی ترسناک
افقی ۲ از غذاها
افقی ۳ حامی مالی
افقی ۴ چین و چروک پارچه
افقی ۴ ضمیر دوم شخص مفرد
افقی ۵ ضمیر غابت
افقی ۵ مانند
افقی ۶ بهتر از درمان است
افقی ۷ ذخیره
افقی ۷ صد و یازده
افقی ۸ سرمایه جاودانی
افقی ۸ سخن انداختنی
عمودی ۱ خوب نیست
عمودی ۱ پروانه کودکانه
عمودی ۲ کلام پرسش
عمودی ۲ روادید
عمودی ۳ حشره ترسناک خانم‌ها
عمودی ۳ پاره آتش
عمودی ۴ از آینده خبر می‌دهد
عمودی ۵ بیزینش خودمانی
عمودی ۶ در رگ جریان دارد
عمودی ۶ شهر افغانستان
عمودی ۷ سرآغاز پیروزی است
عمودی ۷ موی گردن اسب
عمودی ۸ هر چیز که به ارث رسیده باشد
عمودی ۸ صدمه

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar