جواب مرحله ۳۷۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ باقی گذاشتن
افقی ۱ تخته نازک
افقی ۱ ‬‫شاه ماهی‬‫
افقی ۲ بیوسفر
افقی ۲ گیاه سرشوی
افقی ۲ ‬‫بالشتک نان پزی‬‫
افقی ۳ فنجان قهوه
افقی ۳ دستگاهی در‬‫ موسیقی خودمان
افقی ۳ هماهنگ‬‫
افقی ۴ بهشت شداد
افقی ۴ کتاب آلفرد‬‫ دوموسه‬‫
افقی ۵ نگرش
افقی ۵ بوی مخصوص‬‫ غذای مانده
افقی ۵ داغ کردن
افقی ۵ تنگه‬‫ استراتژیک‬‫
افقی ۶ طور دیگر نشان دادن
افقی ۶ ‬‫چهره
افقی ۶ عنصر بدن‬‫
افقی ۷ با ناز آید
افقی ۷ خوشمزه
افقی ۷ زرد‬‫ انگلیسی‬‫
افقی ۸ رشته باریک
افقی ۸ توپولوژی
افقی ۸ ‬‫مرکز ایالت بروتاین فرانسه‬‫
افقی ۹ قوچ
افقی ۹ بی‌خبر از پیاده
افقی ۹ ‬‫‬‫نیروگاه ایران‬‫
افقی ۱۰ وسیله سنگ انداز
افقی ۱۰ رایحه
افقی ۱۰ ‬‫دانا و حکیم‬‫
افقی ۱۱ شهری در روسیه
افقی ۱۱ هنوز شاد نشده
افقی ۱۱ تلخ
افقی ۱۱ بازیکن سابق تیم یوونتوس‬‫
افقی ۱۲ عندلیب
افقی ۱۲ همسر زن‬‫
افقی ۱۳ دیوانه
افقی ۱۳ پندارها
افقی ۱۳ یازده‬‫
افقی ۱۴ سطل آبکشی
افقی ۱۴ کاپیتان دوم لیورپول
افقی ۱۴ جعبه بزرگ روی قطار‬‫
افقی ۱۵ سوم شخص جمع
افقی ۱۵ ظرف چهار و نیم لیتری
افقی ۱۵ یک مجموعه انیمیشنی سرگرم‬‫کننده برای خردسالان ۲ تا ۵ سال‬
عمودی ۱ شعری سروده مهرداد اوستا
عمودی ۱ رنجوری‬‫
عمودی ۲ نترس
عمودی ۲ دایی شیرازی
عمودی ۲ ناسیونال‬‫
عمودی ۳ کشیش
عمودی ۳ گل دندان
عمودی ۳ خوراک ایرانی‬‫
عمودی ۴ کامل تر
عمودی ۴ مونس
عمودی ۴ انباره‬‫
عمودی ۵ طرح نظام قدیم آموزشی
عمودی ۵ مایه دارویی
عمودی ۵ هنگام‬‫
عمودی ۶ دانا و هوشمند
عمودی ۶ یکی از گروه‌های خونی
عمودی ۶ سم‬‫
عمودی ۷ از حواریون خائن
عمودی ۷ شهری در خراسان رضوی
عمودی ۷ غیرت، تعصب‬‫
عمودی ۸ پایتخت کشور ایتالیا
عمودی ۸ خندان
عمودی ۸ مخفف ساو‬‫
عمودی ۹ چاه کهنه
عمودی ۹ منحصر به فرد
عمودی ۹ توکل کننده‬
عمودی ۱۰ کار نسنجیده
عمودی ۱۰ از اساطیر مصر باستان
عمودی ۱۰ شهر قائم‌مقام
عمودی ۱۱ کانون دایره
عمودی ۱۱ هندبا
عمودی ۱۱ برکت سفره
عمودی ۱۲ نادان
عمودی ۱۲ لباس بی‌آستر
عمودی ۱۲ داستان کوتاه
عمودی ۱۳ یکی از ایالات صنعتی آمریکا
عمودی ۱۳ هرزنامه الکترونیکی
عمودی ۱۳ قمر مشتری
عمودی ۱۴ پنیر تازه
عمودی ۱۴ نویسنده حادثه درویشی
عمودی ۱۴ انهدام
عمودی ۱۵ طلیعه اعداد
عمودی ۱۵ اثر آنجل دساودرا ادیب اسپانیایی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar