جواب مرحله ۳۷۶ جدولانه ۲

اثر الکساندر پوشکین
اثر جعفر مدرس صادقی
اثر ساموئل بکت
اثر گراهام گرین
احسان و نیکویی
از چاشنی‌ها
از حروف الفبا
از روی اجبار
از مصالح ساختمانی
از ورزش‌های قدرتی
استعداد فهم و دریافت
امر از پیدا کردن
بخشی از اوستا
برادر
بریدن از بیخ
بریدن ساقه‌های گندم
پس‌غذا
پیروان یک دین
پیش رو
تبسم
تصدیق روسی
تلخ عرب
توهم و پندار
چرک و عفونت
چوب‌بند
داخل
دروازه‌بان آلمانی
دستگاه نساجی
دعای بد
دوست
ستارگان
سرازیر کردن آب
سرقت
سفیدپوست
شاد و خوشحال
شرح و تفسیر
شهر خراسان جنوبی
شهر سمنان
شهر یزد
شهری در استان اردبیل
شهری در افغانستان
شک
شکل و صورت
طرف چپ
ظرف بزرگ پختن غذا
عامل تکثیر نهان‌زایان
عدد یک رقمی
علم مطالعه نور
فعال و پرکار
فیلم فرانسیس فورد کاپولا
فیلمی از جیمز کامرون
فیلمی با بازی نیکی کریمی
قسمتی از ترازو
گداختن
گل انار
گل ته جوی
لوازم
مؤسسه حمل و نقل
مبارک شمردن
مروارید
ناموس‌ها
نوعی پرده
همسر مرد
واحد اندازه گیری زمین
کشتزار نیشکر
کلمه تعجب
کوپن

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.