جواب مرحله ۳۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اختراع واترمن مخترع آمریکایی
افقی ۱ نام دیگر‬ ‫سوره بنی اسرائیل
افقی ۱ آب گرمکن
افقی ۲ نیکو روی
افقی ۲ مشاهده‬ ‫کردن
افقی ۲ دچار شدن
افقی ۳ فرزندان
افقی ۳ توانایی خواندن و نوشتن‬‫
افقی ۳ چاپلوس
افقی ۴ اهلی و دست آموز
افقی ۴ چیزها
افقی ۴ کشتی جنگی‬‫ تندرو
افقی ۵ کافی
افقی ۵ از انواع شنا
افقی ۵ سر و صدای مرکب سلاطین‬‫
افقی ۶ دانشها
افقی ۶ آفرین فرنگی
افقی ۶ جنس قوی
افقی ۷ خواب شیرین‬‫
افقی ۷ کنایه از شخص بردبار و متین
افقی ۷ محل گذر
افقی ۸ رسم کننده‬‫
افقی ۸ ضربه ای با پا
افقی ۸ ستون دین
افقی ۹ قسمتی از پا
افقی ۹ کاسه سر
افقی ۹ ‬‫زنده شدن
افقی ۱۰ دهان عرب
افقی ۱۰ خط های پیشانی
افقی ۱۰ واحد طول ‬‫روسی
افقی ۱۱ روزانه
افقی ۱۱ شهر صنعتی ایران
افقی ۱۱ موضوع و زمینه‬‫
افقی ۱۲ مقروض
افقی ۱۲ فرق سر
افقی ۱۲ دیوار بلند
افقی ۱۳ چرم خوشبو
افقی ۱۳ از ‬‫همسران ابراهیم (ع)
افقی ۱۳ گردش روزگار
افقی ۱۴ مثل و شبیه
افقی ۱۴ ‬‫مسلک و آرمان
افقی ۱۴ ورزش زمستانی
افقی ۱۵ نفس
افقی ۱۵ وسیله ای ‬‫ورزشی
افقی ۱۵ جریده هر روزه‬
عمودی ۱ ارزاق
عمودی ۱ ایاب و ذهاب
عمودی ۲ اندیشه شیطانی‬‫
عمودی ۲ پاره سنگ ترازو
عمودی ۲ خورش
عمودی ۳ از اقوام قدیمی ساکن شمال‬‫ ایران
عمودی ۳ یقین در دیدار
عمودی ۳ سوگند
عمودی ۴ ظاهر ساختمان
عمودی ۴ اتاق ‬‫درس
عمودی ۴ مفید و کارآمد
عمودی ۵ خوردنی مریض
عمودی ۵ مواد مذاب ‬‫سیلیکاتی داخل زمین
عمودی ۵ خون
عمودی ۶ دست عرب
عمودی ۶ رفیع و بلند‬‫مرتبه
عمودی ۶ گربه کوچک
عمودی ۷ شهر مافیا
عمودی ۷ طعام عروسی
عمودی ۷ از ‬‫شهرهای مازندران
عمودی ۸ دارو
عمودی ۸ سازمان و موسسه
عمودی ۸ دوری و‬‫ فراق
عمودی ۹ مادر ترک
عمودی ۹ شهری در آلمان
عمودی ۹ نیکوکاران
عمودی ۱۰ کاخ‬‫ پادشاهی
عمودی ۱۰ فریاد شادی
عمودی ۱۰ درخت انگور
عمودی ۱۱ راه بی‌پایان
عمودی ۱۱ ‬‫پاک کردن
عمودی ۱۱ ثابت و بی‌حرکت
عمودی ۱۲ میوه‌ای که در اثر فشار‬‫ دادن له شده باشد
عمودی ۱۲ روبند و نقاب
عمودی ۱۲ حمام تک نفری
عمودی ۱۳ تار‬‫ عنکبوت
عمودی ۱۳ آسایش و رفاه
عمودی ۱۳ مسیحی
عمودی ۱۴ شیرینی عزا
عمودی ۱۴ حزب‬‫ هیتلر
عمودی ۱۴ انباشته شدن
عمودی ۱۵ قمر مصنوعی
عمودی ۱۵ از روزنامه‌های‬‫ قدیمی فرانسوی زبان به معنای «بشریت»‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz