جواب مرحله ۳۶۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ خفتن
افقی ۱ نام قدیم مشگین شهر
افقی ۱ خدای درویش
افقی ۲ گرفتن‬‫ زبان
افقی ۲ قلعه و حصار
افقی ۲ هنر هفتم
افقی ۳ یار عروس
افقی ۳ فریب‌دهنده
افقی ۳ ‬‫سختی و عذاب
افقی ۴ حرف تصدیق خودمان
افقی ۴ ناگوار
افقی ۴ به صورت‬‫ بی‌ضابطه و نسنجیده
افقی ۵ لخت و برهنه
افقی ۵ ماهر و استاد
افقی ۵ فیل‬‫ ماقبل تاریخ
افقی ۶ اسب بارکش
افقی ۶ کیسه پول
افقی ۶ نشانه مفعولی
افقی ۷ ‬‫رشته باریک
افقی ۷ ماهی کنسروی
افقی ۷ نی میان تهی
افقی ۸ سبیل
افقی ۸ گودی‬‫ چیزی
افقی ۸ پسر زکریا(ع)
افقی ۹ پسندیده
افقی ۹ کج و خمیده
افقی ۹ جلگه وسیع‬‫
افقی ۱۰ مادر عرب
افقی ۱۰ آبگیر و برکه
افقی ۱۰ بیزاری
افقی ۱۱ زخم آبکشیده
افقی ۱۱ ‬‫آموزگار
افقی ۱۱ نام ترکی
افقی ۱۲ مهماندار
افقی ۱۲ نوعی خاک سرخ
افقی ۱۲ ماه پرتابی‬‫
افقی ۱۳ محبت
افقی ۱۳ ساز جنگ
افقی ۱۳ قصاب گوشت را از آن آویزان میکند‬‫
افقی ۱۴ پرده سینما
افقی ۱۴ شیدا
افقی ۱۴ شعله آتش
افقی ۱۵ از شهرهای استان‬‫ تهران
افقی ۱۵ برگه خرید
افقی ۱۵ از تنگه‌های مهم جهان‬
عمودی ۱ از آثار وحشی بافقی
عمودی ۱ غیر مسطح
عمودی ۲ نمایندگی
عمودی ۲ وسیله‌ای برای‬‫ برقراری ارتباط تصویری اینترنتی
عمودی ۲ اسباب اضافی و احتیاطی
عمودی ۳ ‬‫بیماری کم خونی
عمودی ۳ فلانی
عمودی ۳ لاغر و ضعیف
عمودی ۴ دومین حرف الفبای‬‫ یونانی
عمودی ۴ همراه پشتک
عمودی ۴ دارای پیچ و خم
عمودی ۵ چارپایان
عمودی ۵ تنبل
عمودی ۵ ‬‫گرداگرد دهان
عمودی ۶ مادر لر
عمودی ۶ همسر مرغ
عمودی ۶ خانه محقر و کوچک
عمودی ۷ ‬‫مأیوس و دلسرد
عمودی ۷ اعتراف کردن
عمودی ۷ گریه کوه
عمودی ۸ اهلی و دست‌آموز‬‫
عمودی ۸ ترسانیدن
عمودی ۸ مادر ترک
عمودی ۹ تربت
عمودی ۹ جامه کهنه و فرسوده
عمودی ۹ ضد و‬‫ ناسازگار
عمودی ۱۰ زیرپوش بی‌آستین
عمودی ۱۰ رعد و برق
عمودی ۱۰ سیاه‌دانه معطر
عمودی ۱۱ سنگ آسیاب
عمودی ۱۱ بردش معروف است
عمودی ۱۱ هجران
عمودی ۱۲ ساز زنده‌یاد ‬‫همایون خرم
عمودی ۱۲ نگهبان
عمودی ۱۲ آتش عرب
عمودی ۱۳ پیامبری
عمودی ۱۳ وجود ندارد
عمودی ۱۳ ‬‫دنبال
عمودی ۱۴ علی ای ... رحمت
عمودی ۱۴ پرچم و بیرق
عمودی ۱۴ بهانه و خرده‌گیری‬‫
عمودی ۱۵ ورزش توپ و تور
عمودی ۱۵ کنایه از کار بی‌اساس‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz