جواب مرحله ۳۶۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ دستگاهی در حال بازنشستگی برای ضبط و پخش نوار كاست
افقی ۱ ظرف مشبک!
افقی ۱ تندی و پرخاش
افقی ۲ حشره خونخوار
افقی ۲ ‬‫سازمان و ارگان هم معنی می‌دهد
افقی ۲ ديروز عرب
افقی ۳ گندم درگويش قدما
افقی ۳ هدايتگر هواپيما
افقی ۳ عقيده و افسانه غلط
افقی ۴ ‬‫مرد كم عقل
افقی ۴ بی‌حال
افقی ۴ سرزنش كردن
افقی ۵ باخبر
افقی ۵ عشوه‌گر
افقی ۵ فلز دماسنج
افقی ۶ بیماری ‌عصبی ‌كه با حالت ‌اختلال ‌و‬‫ تشنج و سستی ‌در اعضای بدن همراه است
افقی ۶ سوغات قمصر
افقی ۶ پرنورتر
افقی ۷ ورزش ويژه نابينايان
افقی ۷ شدنی
افقی ۷ شهر مذهبی
افقی ۸ ‬‫حربه آهنی كوتاه‌تر از شمشير كه هردو دمش برنده است
افقی ۸ پسوندبافتن
افقی ۸ دريا و راديو هردو دارند!
افقی ۸ ازحبوبات
افقی ۹ علامت‬‫نفی تازی
افقی ۹ طبيعی
افقی ۹ فرهنگ لغات فرانسه
افقی ۱۰ قابله
افقی ۱۰ آهسته
افقی ۱۰ آدمی
افقی ۱۱ به دور از اتهام
افقی ۱۱ روغن بدبوی طبی
افقی ۱۱ نوعي‬ی موتورسيكلت مسابقه‌ای
افقی ۱۲ رساندن پيام كسی
افقی ۱۲ برچسب تجارتی
افقی ۱۲ فلز سنگين!
افقی ۱۳ از مركبات
افقی ۱۳ جريمه
افقی ۱۳ جهت
افقی ۱۴ ‬‫مشت و مال دادن
افقی ۱۴ كالای مرجوعی
افقی ۱۴ گندم سوده!
افقی ۱۵ از ادات ندای عرب
افقی ۱۵ لباس جنگ
افقی ۱۵ اختراع «نيكولاس برانكو»‬‫ فرانسوی
عمودی ۱ پيشوای مذهبی يهوديت
عمودی ۱ درقرآن بارها به آن سوگند خورده شده
عمودی ۱ سميع
عمودی ۲ حيوان باران ديده!
عمودی ۲ بي نام و نشان‬‫
عمودی ۲ جواب مثبت
عمودی ۳ اساس
عمودی ۳ مسافت
عمودی ۳ جنگيدن
عمودی ۴ خانه شاهانه
عمودی ۴ گريختن
عمودی ۴ درخت انار
عمودی ۵ آيين
عمودی ۵ گذرنده
عمودی ۵ مدل
عمودی ۶ ‬‫گستردن
عمودی ۶ شتر بی‌كوهان
عمودی ۶ غلام مخصوص دربار سلطان محمود
عمودی ۷ ميوه مربايی
عمودی ۷ نام پسرانه عربی
عمودی ۷ طلا
عمودی ۸ رسوم
عمودی ۸ ‬‫درد و رنج
عمودی ۸ رسوب ته جوی
عمودی ۸ عضو ترشح كننده هورمون
عمودی ۹ پيشوند فقدان!
عمودی ۹ اسباب زحمت
عمودی ۹ بازار روز
عمودی ۱۰ درون
عمودی ۱۰ از القاب ‬‫حضرت فاطمه زهرا (س)
عمودی ۱۰ فروغ
عمودی ۱۱ پرنده‌ای از راسته كبک‌ها
عمودی ۱۱ جواب گرفته
عمودی ۱۱ حدس و خيال
عمودی ۱۲ خواهش هاي‬ی نفسانی
عمودی ۱۲ حسد بردن
عمودی ۱۲ برادر مرگش می‌دانند!
عمودی ۱۳ نوعی نان ضخيم سنتی
عمودی ۱۳ تبعيدگاه رضاخان
عمودی ۱۳ مرواريد درشت
عمودی ۱۴ ‬‫از ادات استثنا
عمودی ۱۴ شاعر سرشناس روم باستان
عمودی ۱۴ واحدی در رستوران
عمودی ۱۵ بالين
عمودی ۱۵ بر صورت آقايان بجوييد
عمودی ۱۵ سابقه دار‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar