جواب مرحله ۳۶۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نیلی رنگ
افقی ۱ به پایان رساندن
افقی ۱ کوه‌ها
افقی ۲ حاجت و خواسته
افقی ۲ کسی که مباشر کاری است
افقی ۲ درخواست کردن
افقی ۳ سست
افقی ۳ برادر‬‫ حضرت موسی (ع)
افقی ۳ مناظر است و جمع مرآت
افقی ۴ هر خط جهت دار را گویند
افقی ۴ واحدی معادل شش کیلومتر
افقی ۵ کشاورز
افقی ۵ چوب‬‫ خمیر صاف کن
افقی ۵ مایه آبادانی
افقی ۶ زکات
افقی ۶ فرکانس
افقی ۶ باد صبا
افقی ۷ خضاب
افقی ۷ پارچه‌ای که در ساخت لایه درونی لباس به کار می رود
افقی ۷ ‬‫کوچکترین پسر فریدون در شاهنامه
افقی ۸ دوختن
افقی ۸ بیماری مقیم بیمارستان
افقی ۸ ماهر
افقی ۹ یازده
افقی ۹ علاج کردن
افقی ۹ بزرگترین قمر سیاره‬‫ کیوان
افقی ۱۰ جامه رزم رستم
افقی ۱۰ ماده منفجره اختراع شده توسط نوبل
افقی ۱۱ یکدندگی
افقی ۱۱ آفت مزارع گندم
افقی ۱۱ رونق زندگانی
افقی ۱۱ خیس‬‫
افقی ۱۲ اسکلت
افقی ۱۳ لنگه در
افقی ۱۳ کتاب مقدس یهودیان
افقی ۱۳ به دنیا آمدن
افقی ۱۴ قوم ایران باستان
افقی ۱۴ فرهنگ لغات فرانسه
افقی ۱۴ شهری در ایتالیا‬‫
افقی ۱۵ تکان و جنبش
افقی ۱۵ آش ساده
افقی ۱۵ گردش کودکانه!‬
عمودی ۱ دانشکده فرنگی
عمودی ۱ مامور تقسیم آب
عمودی ۱ نوعی‌ پارچه‌ نخی‌ سفید و نازک
عمودی ۲ پریدنی از کله آدم متعجب!
عمودی ۲ نامه‌دان اداری
عمودی ۲ ساز‬‫تیره!
عمودی ۳ صفحه اینترنتی
عمودی ۳ کنایه از آدم اخمو و بداخلاق است
عمودی ۳ امیدواری
عمودی ۳ واحد واکسیناسیون
عمودی ۴ خواهش و آرزو
عمودی ۴ خرس‬‫ آسمانی!
عمودی ۴ واحد ورزش تنیس
عمودی ۵ زیردست
عمودی ۵ شهری در انگلستان
عمودی ۶ زرشک
عمودی ۶ ساختمان بسیار بلند
عمودی ۷ اندیشه و گمان
عمودی ۷ باغ
عمودی ۷ پس از‬‫ پشتک می‌زنند!
عمودی ۸ شهرهاست و جمع مدینه
عمودی ۸ جنگجوی غرب وحشی
عمودی ۸ ابزار کار قصاب
عمودی ۹ حرف اول انگلیسی
عمودی ۹ گریزان
عمودی ۹ پسوند‬‫ مکان
عمودی ۹ دشنام دادن
عمودی ۱۰ انسانیت
عمودی ۱۰ «گروه ورزشی»+«رایحه»!
عمودی ۱۱ راضی و خشنود
عمودی ۱۱ مجری، روزنامه ‌نگار و فیلم ‌ساز طبیعت که ۴۰ ‬‫‬‫سال سابقه در کارنامه دارد
عمودی ۱۲ شاخه تازه رسته از درخت
عمودی ۱۲ قوانین و مقررارت برای تعیین کیفیت و مشخصات مطلوب یک کالا‬‫ را گویند
عمودی ۱۳ از توابع شهرستان تربت حیدریه خراسان رضوی
عمودی ۱۳ پدر مردگان
عمودی ۱۳ ترکیبی از ید
عمودی ۱۴ صوت تصدیق بی ادبانه!
عمودی ۱۴ ورقه‬‫های آزبست موج دار
عمودی ۱۴ مزه عجول!
عمودی ۱۵ تنبل و تن پرور
عمودی ۱۵ سنگ زینتی که اهالی خاورمیانه و خاور نزدیک از عهد باستان آن را می‬‫شناسند
عمودی ۱۵ سبزی خرد کردنی!
عمودی ۱۵ صدمتر مربع‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz