جواب مرحله ۳۶۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ قصر
افقی ۱ حالى شدن
افقی ۱ کثیف و نامرتب
افقی ۲ خمیرى‬ ‫چسبنده براى آماده‌سازى سطح
افقی ۲ اجبارى و ضرورى‬‫
افقی ۲ ترک خفیف استخوان
افقی ۳ باران اندک
افقی ۳ لوله باریک‬‫ در ساقه گیاه
افقی ۳ رود جیحون
افقی ۴ مبارک
افقی ۴ دریاچه‌اى‬‫ در مرز قزاقستان و ازبکستان
افقی ۴ سنگینى اجسام
افقی ۵ ‬‫چوبدستى ساربان
افقی ۵ نوعى موشک ضدتانک
افقی ۵ بزرگتر‬‫
افقی ۶ سرزنش
افقی ۶ خارج
افقی ۶ کننده‌کارى
افقی ۷ گلخن حمام‬‫
افقی ۷ خدمتگزار
افقی ۷ آینده
افقی ۸ رنگ موى فورى
افقی ۸ شیعه
افقی ۸ از‬‫ ادات پرسش
افقی ۸ خرس فلکى
افقی ۹ پرچم
افقی ۹ کسى که مال‬‫ دیگرى را به زور مى‌گیرد
افقی ۹ شبکه‌اى رادیویى
افقی ۱۰ ‬‫ظریف و خوشایند
افقی ۱۰ نخستین زن شهید اسلام
افقی ۱۰ صباغ‬‫
افقی ۱۱ ملامت کننده
افقی ۱۱ فراوانى و رونق
افقی ۱۱ به اندازه لازم‬‫
افقی ۱۲ سوره هفتاد و هشتم قرآن
افقی ۱۲ گوجه‌فرنگى
افقی ۱۲ شهرى‬‫ در مازندران
افقی ۱۳ رییس شکارچیان
افقی ۱۳ قسمتى از‬‫ فشنگ
افقی ۱۳ ترش و شیرین
افقی ۱۴ نام آذربایجانى
افقی ۱۴ قطع‬‫ طریق
افقی ۱۴ تن و بدن
افقی ۱۵ شغل رسمى
افقی ۱۵ دسته بزرگى‬‫ از میلیونها ستاره
افقی ۱۵ راهرو گر صد... دارد توکل بایدش
عمودی ۱ غرور
عمودی ۱ ماساژ
عمودی ۱ سخن چین
عمودی ۲ داستانى نوشته‬ ‫«سیمین دانشور»
عمودی ۲ خواستن
عمودی ۳ الفت
عمودی ۳ دنیا
عمودی ۳ سازه‌اى‬‫ صاف و عمودى
عمودی ۴ عالم ماده
عمودی ۴ عارفان
عمودی ۴ آشامیدن‬‫
عمودی ۵ میل جنسى
عمودی ۵ سرپیچى از دستور
عمودی ۵ بالش‬‫
عمودی ۶ جوى طبیعى
عمودی ۶ از القاب اشرافى زنان اروپایى‬‫
عمودی ۶ بخش هلالى انتهاى ناخن
عمودی ۷ جوانمرد
عمودی ۷ پدر
عمودی ۷ ‬‫جنگیدن
عمودی ۸ تکرارش دانه تند خوراکى است
عمودی ۸ گرامى،‬‫ بزرگوار
عمودی ۸ ناموس پرستى
عمودی ۸ منقار کوتاه
عمودی ۹ بسیار مرموز‬‫ و حیله‌گر
عمودی ۹ چاه کم‌عمق
عمودی ۹ گوسفند ماده
عمودی ۱۰ قابله‬‫
عمودی ۱۰ کامل نشده
عمودی ۱۰ درخت افکن
عمودی ۱۱ سرور و آقا
عمودی ۱۱ چاره‬‫اندیشى
عمودی ۱۱ اشاره به دور
عمودی ۱۲ غله بر افشان
عمودی ۱۲ نوشیدنى‬‫ ترش و گازدار که از تخمیر شیر به دست مى‌آید
عمودی ۱۲ گوارا‬‫
عمودی ۱۳ مظهر حیله‌گرى
عمودی ۱۳ باخبر و مطلع
عمودی ۱۳ پیشتاز دو رقمى‌ها‬‫
عمودی ۱۴ زمین غیرقابل کشت
عمودی ۱۴ معادل فارسى دستگاه‬‫ کنترل از راه دور
عمودی ۱۵ واحدپول چین
عمودی ۱۵ یکدندگى
عمودی ۱۵ ‬‫سوره سى‌ونهم قرآن

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz