جواب مرحله ۳۶۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ آشفته و سرگشته
افقی ۱ داناتر
افقی ۱ هرگز نه عرب
افقی ۲ حمایت کننده
افقی ۲ ‬‫دست کم
افقی ۲ کمربند زمین
افقی ۳ رادار
افقی ۳ بلند و رفیع
افقی ۳ باز ایستادن
افقی ۴ تیز‬‫ و برنده
افقی ۴ افسانه‌گو
افقی ۴ مقروض
افقی ۵ قوم غیور
افقی ۵ ارابه‌ای که با اسب‬‫ کشیده می‌شود
افقی ۵ روز جمعه
افقی ۶ میهن و زادگاه
افقی ۶ تخت شاهی
افقی ۶ ‬‫محل و مکان
افقی ۷ زمینی که سیل آن را کنده باشد
افقی ۷ از رودهای‬‫ ایران
افقی ۷ مادر میهن
افقی ۸ پایتخت غنا
افقی ۸ ثروتمند
افقی ۸ پیکر و جسم
افقی ۹ ‬‫پخش و پلا
افقی ۹ پایتخت لیبی
افقی ۹ جمع ادیب
افقی ۱۰ حرف دهن‌کجی‬‫
افقی ۱۰ سالروز تولد
افقی ۱۰ آسانتر
افقی ۱۱ محتاج به غذا
افقی ۱۱ پایتخت پرو
افقی ۱۱ حرف‬‫ انزجار
افقی ۱۲ نژاد کشور ایران
افقی ۱۲ خروس جنگی
افقی ۱۲ مادربزرگ
افقی ۱۳ ‬‫سوگ و عزا
افقی ۱۳ فلزی سمی و سرطان‌زا
افقی ۱۳ نام تجاری کلرید آمونیوم‬‫
افقی ۱۴ از پیامبران بنی‌اسرائیل
افقی ۱۴ کرکس
افقی ۱۴ پایه و بنیاد
افقی ۱۵ ساز‬ ‫چوپان
افقی ۱۵ ستون دین
افقی ۱۵ پایداری و ایستادگی‬
عمودی ۱ اثری از اهلی شیرازی
عمودی ۱ ماده مقوی خوراکی‌ها
عمودی ۲ ردیاب
عمودی ۲ ‬‫استاندار سابق
عمودی ۲ روایت کننده
عمودی ۳ آرزو و چشمداشت
عمودی ۳ گنجشک
عمودی ۳ ‬‫جهان و دنیا
عمودی ۴ سازمان جاسوسی آمریکا
عمودی ۴ قدرش را گوهری داند‬‫
عمودی ۴ شهر طالبی
عمودی ۵ گستردنی
عمودی ۵ نوعی گل شیپوری
عمودی ۵ تکیه بر پشتی‬‫
عمودی ۶ گل بتونه
عمودی ۶ بندگاه میان ساعد و بازو
عمودی ۶ شلوار
عمودی ۷ نوع مرغوبی‬‫ از برنج که در شمال کشت می‌شود
عمودی ۷ از شهرهای استان فارس
عمودی ۷ ‬‫نوعی پلنگ
عمودی ۸ برف آذری
عمودی ۸ قبول کردن
عمودی ۸ چارق
عمودی ۹ درد و رنج
عمودی ۹ ‬‫ماه چهارم سال میلادی
عمودی ۹ کفش
عمودی ۱۰ اتومبیل و ماشین
عمودی ۱۰ دیگر و‬‫ باقی چیزی
عمودی ۱۰ شخص
عمودی ۱۱ نفی تازی
عمودی ۱۱ مستقبل
عمودی ۱۱ طرف راست‬‫
عمودی ۱۲ فقیر و بینوا
عمودی ۱۲ فرمان مغولی
عمودی ۱۲ کار سخت و دشوار
عمودی ۱۳ عامه و انبوه‬‫ مردم
عمودی ۱۳ آزرده خاطر
عمودی ۱۳ سازمان فضانوردی آمریکا
عمودی ۱۴ از حواریون‬‫ مسیح
عمودی ۱۴ دلربا
عمودی ۱۴ هیکل
عمودی ۱۵ بدعاقبت
عمودی ۱۵ کتابی از ابن ندیم

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz