جواب مرحله ۳۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از آن برآمدیم و در آن خواهیم شد
افقی ۱ عبادتگاه مسلمین
افقی ۲ بهبودی از بیماری
افقی ۲ از درختان پنجه‌برگی
افقی ۳ رویین‌تن شاهنامه
افقی ۴ نماد معصومیت در حیوانات
افقی ۴ نپذیرفتن
افقی ۵ خیس
افقی ۵ دهان
افقی ۶ کاردستی کاغذی
افقی ۷ در رأس اداره یا سازمان
افقی ۷ از اجزای بدن
افقی ۸ کیسه کش
افقی ۸ چین و چروک
عمودی ۱ محفظه فشنگ
عمودی ۱ گندم سوده
عمودی ۲ تاج
عمودی ۲ چاهی در جهنم
عمودی ۳ چایخانه فرنگی
عمودی ۴ خطر کردن
عمودی ۵ بهشت زیر پای اوست
عمودی ۶ از مراحل ساختمان‌سازی
عمودی ۷ نفقه
عمودی ۷ علم احصائیه
عمودی ۸ درخت اعدام
عمودی ۸ از اجزای دندان

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar