جواب مرحله ۳۵۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ فیلمی به کارگردانی مجید مجیدی به معنی فرزند‬‫ ابر
افقی ۱ شکیبا و بردبار
افقی ۱ ستایشگر
افقی ۱ درود
افقی ۲ ناظم صف‌ها در دربار‬‫
افقی ۲ پرنده‌ای در میان گل‌ها
افقی ۲ جوان
افقی ۲ کشوری به مرکزیت طرابلس
افقی ۳ زوج یا زوجه
افقی ۳ زادگاه رازی
افقی ۳ استانی در کشورمان دارای معادن‬‫ اورانیوم
افقی ۳ ناحیه و جهت
افقی ۳ رنگ
افقی ۴ گفتار و سخن
افقی ۴ از بحرهای‬‫ عروضی به معنای درست و تمام
افقی ۴ از مشتقات نفت
افقی ۴ جریان داشتن‬‫
افقی ۴ شب باباطاهر
افقی ۵ یونان بی‌نان
افقی ۵ چوپان
افقی ۵ ماه خارج
افقی ۵ دلاوری
افقی ۶ ‬‫سود و فایده
افقی ۶ عنصری فلزی به رنگ خاکستری نقره‌ای، سبک‌وزن‬‫ ولی محکم
افقی ۶ نویسنده طاعون و بیگانه
افقی ۷ فروتن
افقی ۷ کمان
افقی ۷ توانایی‬ ‫و قدرت
افقی ۷ مرکز ایتالیا
افقی ۸ پسوند شباهت
افقی ۸ در کشور یمن خدمت‬ ‫پیامبر گرامی اسلام(ص) شرف حضور یافت و اسلام آورد
افقی ۸ بطن
افقی ۸ ‬‫برادر حضرت علی (ع)
افقی ۸ رسول
افقی ۹ عبارات اصلی کتاب
افقی ۹ درودگر
افقی ۹ ‬‫ترتیب و آراستن
افقی ۹ ضمیر اشاره
افقی ۹ دیکته
افقی ۱۰ یکان
افقی ۱۰ دریای خوارزم،‬‫ پذیرای رودهای سیحون و جیحون
افقی ۱۰ مرجح برقرار
افقی ۱۰ وسیله سنگ‬‫اندازی
افقی ۱۱ مهتر قوم
افقی ۱۱ خواهان و مایل
افقی ۱۱ تهنشینی
افقی ۱۱ جاکاغذی
عمودی ۱ کاری که فردوسی در اسطوره پهلوانی و تاریخی‬‫ انجام داد، این نویسنده در تاریخ و نثر انجام داد
عمودی ۱ سپهر
عمودی ۲ اثری‬‫ از استاد دکتر غلام‌حسین ابراهیمی دینانی
عمودی ۳ فیلسوف و‬‫ ریاضیدان انگلیسی که با کتاب «اصول ریاضیات» به شهرت ‬‫رسید
عمودی ۳ برهنه
عمودی ۳ زندان مسعود سعد سلمان
عمودی ۴ از شهرهای مقدس‬‫ سومر
عمودی ۴ آسایش
عمودی ۴ خرس فلکی
عمودی ۵ برج داستانی اروپا
عمودی ۵ بعضی‬‫ دزدها آن جا را خوب می شناسند
عمودی ۶ واحد قطار
عمودی ۶ طرز و قاعده
عمودی ۷ یکرنگی و یکدلی
عمودی ۷ توانایی
عمودی ۸ سایه بی ابتدا و انتها
عمودی ۸ شایسته‬‫
عمودی ۸ مرغزار
عمودی ۹ پسران و اولاد
عمودی ۹ زیباسازی عکاس
عمودی ۹ عضوی در صورت
عمودی ۱۰ روزی رسان
عمودی ۱۰ روش بررسی غیرتهاجمی اعضای بدن برای‬‫ کشف ناهنجاری‌های ساختاری
عمودی ۱۱ به حساب رسنده
عمودی ۱۱ پیروز‬‫ گردیده
عمودی ۱۲ دوستی و محبت
عمودی ۱۲ خواب خوش
عمودی ۱۲ مخترع تلگراف‬‫ برقی
عمودی ۱۳ قدر و مرتبت
عمودی ۱۳ چشمداشت و انتظار
عمودی ۱۳ ضمیری در‬‫ گروه خون
عمودی ۱۴ محل نور و جای روشنایی
عمودی ۱۴ همرس و همگرای
عمودی ۱۵ رودخانه طویل در قلب اروپا معروف به آمازون اروپا
عمودی ۱۵ کیش و‬‫ آیین
عمودی ۱۶ عمیق‌ترین دریاچه جهان
عمودی ۱۶ از گرو در آوردن
عمودی ۱۷ نت‬‫ ساری
عمودی ۱۷ قاهر و مسلط
عمودی ۱۷ سرخ کم‌رنگ
عمودی ۱۸ شب
عمودی ۱۸ مادر
عمودی ۱۸ کلید همه‬‫ خوبی‌ها بنا به فرمایش پیامبر گرامی اسلام (ص)
عمودی ۱۹ از شاعران‬‫ نامدار نیمه اول قرن چهارم هجری و از پیشگامان داستان‌سرایی‬‫ منظوم در ادب فارسی
عمودی ۲۰ ادیب، مصحح و مترجم معاصر ایران که‬‫ عضو پیوسته فرهنگستان ادب و هنر بود
عمودی ۲۰ از خطوط مهم در مثلث

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar