جواب مرحله ۳۵۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ حمل ونقل بین‌المللی کالا
افقی ۱ بی‌چارگى
افقی ۲ خانه تابستانی
افقی ۲ کمیسر
افقی ۲ فرزند اناث
افقی ۳ ابزار جنگی قدما
افقی ۳ دانه معطر
افقی ۳ نوعی‬‫ هواپیمای جنگنده روسی
افقی ۳ انتها
افقی ۴ روش
افقی ۴ بنیان
افقی ۴ مردی که پلکش شکافته شده باشد
افقی ۵ ماه
افقی ۵ عامر
افقی ۵ از لوازم تحریر
افقی ۶ ‬‫وسایل
افقی ۶ آهنگساز
افقی ۶ گشادی
افقی ۷ از زیراندازها
افقی ۷ ضمیر وزنی!
افقی ۷ سلسله کریم خانی!
افقی ۸ ازحواس پنجگانه
افقی ۸ سیستم عامل نوظهور‬‫ موفقى در صنعت تلفن همراه
افقی ۹ کشور اینکاها
افقی ۹ نت بیمار
افقی ۹ «صوت راندن بی ادبانه»+«صوت تعجب خانمانه»!
افقی ۱۰ ‬‫جوانمرد
افقی ۱۰ سنین
افقی ۱۰ صفتی برای باد
افقی ۱۱ روشنایی
افقی ۱۱ ماه یازدهم میلادی
افقی ۱۱ شدیدتر
افقی ۱۲ فرار کردن
افقی ۱۲ عید ویتنامی
افقی ۱۲ طایفه‬‫
افقی ۱۳ بز کوهی
افقی ۱۳ غذای تزریقی!
افقی ۱۳ عنصر شیمیایی
افقی ۱۳ بروز دادن
افقی ۱۴ واحد مسافت دریایی
افقی ۱۴ اجداد
افقی ۱۴ مرغزار
افقی ۱۵ به خدمت‬‫ گرفتن
افقی ۱۵ کنایه از آدم خوشرو است‬
عمودی ۱ فیلمی محصول ۱۳۸۶ به کارگردانی محمد حسین لطیفی
عمودی ۱ حالت بی‌هوشی
عمودی ۲ جاده آهنین!
عمودی ۲ شیره چغندر قند
عمودی ۲ ‬‫استعمار پیر
عمودی ۳ از ادات استثنا
عمودی ۳ لقب اشرافی هندی
عمودی ۳ غیر
عمودی ۳ لنگه در
عمودی ۴ خسیس خشکش را دارد
عمودی ۴ قسمت درونی لاستیک
عمودی ۴ ‬‫صوت دعوت به سکوت
عمودی ۵ ظاهر ساختمان
عمودی ۵ الهه جنگ روم باستان
عمودی ۵ بخشی از خاک کرمان را شامل می شود
عمودی ۶ طلایه‌دار‬‫ اعداد!
عمودی ۶ آشپزی کردن
عمودی ۶ پول کشور اژدها!
عمودی ۶ نفی از آمدن
عمودی ۷ دام
عمودی ۷ بیماری ارثی کم خونی
عمودی ۷ کویر مرکزی ایران
عمودی ۷ عزیز عرب‬‫
عمودی ۸ با این املا هم نوعی چراغ نفتی قدیمی است
عمودی ۸ عصب نسایی بزرگ
عمودی ۹ لحظه
عمودی ۹ نوعی بازی الکترونیکی
عمودی ۹ دردها
عمودی ۹ ‬‫«سگ» در گویش بر و بچه‌های لندنی!
عمودی ۱۰ ظلم و جور
عمودی ۱۰ فصاد
عمودی ۱۰ خبر دادن
عمودی ۱۰ سایه
عمودی ۱۱ رستوران فرنگی
عمودی ۱۱ ابزار کار نجار و‬‫ آشپز
عمودی ۱۱ دورویی
عمودی ۱۲ چرخیدن
عمودی ۱۲ راه فرار
عمودی ۱۲ نمدفروش
عمودی ۱۳ عدد قرن!
عمودی ۱۳ واهمه
عمودی ۱۳ روادید
عمودی ۱۳ تقویت امواج رادیویی
عمودی ۱۴ نوآوری
عمودی ۱۴ ‬‫آهسته
عمودی ۱۴ نانجیب
عمودی ۱۵ تکه پارچه
عمودی ۱۵ از فعالین مبارزات مسلحانه در زمان پهلوى دوم و عضو هیأت‌هاى موتلفه اسلامى‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz