جواب مرحله ۳۵۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بى‌هوشى
افقی ۱ سزاوار
افقی ۱ شهرى در ساحل غربى‬‫ دریاى خزر
افقی ۲ انبرک جراحى
افقی ۲ بى‌نظیر
افقی ۲ الماس‬‫ درخشنده
افقی ۳ چند کلمه
افقی ۳ از هفت سین نوروزى
افقی ۳ ‬‫عملى در وضو
افقی ۴ اصطلاحى در فوتبال
افقی ۴ مونس
افقی ۴ ‬‫برجسته و ممتاز
افقی ۵ لبخند زننده
افقی ۵ پوسیده
افقی ۶ براى‬‫ برآورده شدن حاجت به ضریح مى‌بندند
افقی ۶ دانه‌هاى ‬‫خوراکى مانند عدس و لوبیا
افقی ۶ صافى
افقی ۷ مخفف اگر‬‫
افقی ۷ میسر بودن
افقی ۷ بسته شده
افقی ۸ تندى و تیزى
افقی ۸ شیوه‬‫ نوشتن کلمات
افقی ۸ قلعه مستحکم
افقی ۹ محل ذخیره کالا‬‫
افقی ۹ همشیره
افقی ۹ بله انگلیسى
افقی ۱۰ تیره روز
افقی ۱۰ جنگ و‬‫ کارزار
افقی ۱۰ گردهمایى
افقی ۱۱ پخته شده در آب
افقی ۱۱ شیفته‬‫ و عاشق
افقی ۱۲ گاه از روزگار بعضىها در مى‌آورند!‬‫
افقی ۱۲ از خون شهیدان وطن ... دمیده
افقی ۱۲ فتنه و آشوب‬‫
افقی ۱۳ رنگ خون
افقی ۱۳ بخشى از اندام گیاه
افقی ۱۳ هواپیماى‬‫ دربستى
افقی ۱۴ تاثرانگیز
افقی ۱۴ دل‌انگیز
افقی ۱۴ مکافات عمل‬‫
افقی ۱۵ خوش رفتارى
افقی ۱۵ آسیاب آشپزخانه
افقی ۱۵ زبانه آتش
عمودی ۱ بهت و حیرت
عمودی ۱ برادر
عمودی ۱ کتابى نوشته بزرگ‬‫ علوى
عمودی ۲ از فرشتگان شب اول قبر
عمودی ۲ سومین ماه‬‫ بهارى
عمودی ۲ فرستاده خدا
عمودی ۳ نقش و نگارهایى مرکب از‬‫خطوط منحنى مارپیچ
عمودی ۳ جزایر دوگانه خلیج فارس‬‫
عمودی ۳ پنهان کردن
عمودی ۴ دچار
عمودی ۴ حالت گازى آب
عمودی ۴ ساز‬‫ استاد حسن ناهید
عمودی ۵ سرشار و لبریز
عمودی ۵ چند مرتبه
عمودی ۵ ‬‫جد رستم در شاهنامه
عمودی ۶ نشانه
عمودی ۶ سهل‌انگار و‬‫ سربه‌هوا
عمودی ۶ ذرات ویژه موجود در خون
عمودی ۷ نشانه مصدر‬‫ جعلى
عمودی ۷ داراى اسم مشترک
عمودی ۷ سرباز روس تزارى‬‫
عمودی ۸ پسر امام حسن (ع) و شهید کربلا
عمودی ۸ معرفت
عمودی ۸ شیوه‬‫ تلفظ
عمودی ۹ آرامگاه
عمودی ۹ نفس سرزنش کننده آدمى
عمودی ۹ دو یار‬‫ هم‌قد
عمودی ۱۰ حوض کم‌عمق تزیینى
عمودی ۱۰ ناسازگار
عمودی ۱۰ ‬‫برنج پخته آبکش شده
عمودی ۱۱ درخت همیشه سبز
عمودی ۱۱ گفته‬‫یا نوشته‌اى بر پایه استدلال‌هاى نادرست
عمودی ۱۱ سوره‬‫ شصت و چهارم قرآن
عمودی ۱۲ گیره سر دخترانه
عمودی ۱۲ سخت ‬‫و محکم
عمودی ۱۲ نقاش فرانسوى تابلوى «صبحانه قایقران‌ها»
عمودی ۱۳ اشاره
عمودی ۱۳ پرچم
عمودی ۱۳ غذایى از مرغ آغشته به آرد سوخارى‬‫
عمودی ۱۴ غیر قابل تغییر
عمودی ۱۴ درس دادن
عمودی ۱۴ ارتعاش
عمودی ۱۵ مختص بودن‬‫ چیزى به کسى
عمودی ۱۵ پهنه
عمودی ۱۵ گاه از سرچشمه گل‌آلود است

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar