جواب مرحله ۳۵۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ آرزوی بزرگ
افقی ۱ میکروب‌زدایی
افقی ۲ نقشه‌کش
افقی ۲ ‬‫رفت و آمد
افقی ۲ جوجه تیغی
افقی ۳ ببرهای سریلانکا
افقی ۳ پروتئین‬‫ گیاهی
افقی ۳ جان‌پناه
افقی ۴ درس خوانده قدیمی
افقی ۴ مساوی عامیانه‬‫
افقی ۴ آشیانه پرندگان شکاری
افقی ۴ علامت مخصوص کارخانه
افقی ۵ ‬‫اسب تبریزی
افقی ۵ گروهی از مردم
افقی ۵ روح و جان
افقی ۶ آفریده‬‫شدگان
افقی ۶ ماه تمام
افقی ۶ نفس خسته
افقی ۷ قدرت و توان
افقی ۷ پیشرو ‬‫و طلایه
افقی ۷ بیسواد قدیمی
افقی ۸ گل زرد رنگ
افقی ۸ درخت کنار‬‫
افقی ۸ فریاد شادی
افقی ۹ قلاب آهنی
افقی ۹ ثروت و سرمایه
افقی ۹ مشک‬‫خالص
افقی ۱۰ بی‌مهار
افقی ۱۰ نام پدر ابراهیم (ع)
افقی ۱۰ پادگان نظامی‬‫
افقی ۱۱ سرگشته شدن
افقی ۱۱ خبرگزاری دانشجویان
افقی ۱۱ در هم‬‫ پیچیدن
افقی ۱۲ نوشابه گازدار قدیمی
افقی ۱۲ خشک
افقی ۱۲ بالابر ماشین‬‫
افقی ۱۲ بزرگتر از روستا
افقی ۱۳ سخن‌چین
افقی ۱۳ خوابیده
افقی ۱۳ بیرون کردن‬‫
افقی ۱۴ پایتخت مالت
افقی ۱۴ رشوه دهنده
افقی ۱۴ خبرگزاری ایتالیا
افقی ۱۵ از‬‫نقاشان نامی ایران
افقی ۱۵ همقدم‬
عمودی ۱ نوعی غسل
عمودی ۱ از سیارات منظومه شمسی
عمودی ۲ ‬‫پیامبرى
عمودی ۲ کشف رازی
عمودی ۲ پایکوبی و دست‌افشانی صوفیان‬‫
عمودی ۳ قابله
عمودی ۳ مالیات
عمودی ۳ پیرامون و گرداگرد
عمودی ۴ خواندن و نوشتن‬‫ نمی‌داند
عمودی ۴ میرغضب
عمودی ۴ چای خارجی
عمودی ۴ شیوه فرنگی
عمودی ۵ ‬‫پایتخت پرو
عمودی ۵ فقر و بی‌چیزی
عمودی ۵ سفید ترکی
عمودی ۶ مرسوم و‬‫ متداول
عمودی ۶ نام برادر داریوش هخامنشی
عمودی ۷ دستگاه فشار
عمودی ۷ ‬‫از آثار سهروردی
عمودی ۷ سرد
عمودی ۸ وسایل
عمودی ۸ کتاب هندوها
عمودی ۸ نام‬‫ سپاهى در انگلستان
عمودی ۹ فلزی نرم و سبک
عمودی ۹ از گلهای‬‫ آپارتمانی
عمودی ۹ شیوه و روش
عمودی ۱۰ جد مادری حضرت سلیمان (ع)
عمودی ۱۰ تیر پیکاندار
عمودی ۱۱ پر حرفی
عمودی ۱۱ کیسه شکارچی
عمودی ۱۱ سردی‬‫ مطبوع
عمودی ۱۲ واحد شمارش احشام
عمودی ۱۲ صدمه و آسیب
عمودی ۱۲ بلند‬‫مرتبه
عمودی ۱۲ نپخته
عمودی ۱۳ کشور فلاسفه
عمودی ۱۳ زبان مردم پاکستان‬‫
عمودی ۱۳ سم و زهر
عمودی ۱۴ طلاساز
عمودی ۱۴ شاعر تبریزی
عمودی ۱۴ پایتخت تبت‬‫
عمودی ۱۵ هماهنگی
عمودی ۱۵ بدعاقبت‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar