جواب مرحله ۳۵۱ جدولانه ۲

آلوده
ابزار آلات انجام کاری
اثر شهره وکیلی
اثر محمد محمد علی
از حروف مقطعه قرآنی
از سوره‌ها
امتحان
بانگ
بچه دزد معروف
به دادخواهی رسیدگی می‌کند
بی آن نباید به آب زد
پابرجا
پنداشتن
تازه به دنیا آمده
تنگه جنوبی
جنس خشن
چین و شکن
حرص
حرص
حرف انتخاب
حرف فاصله رسان
حس بویایی
حیات
خط‌کش مهندسی
درخت بزرگ و پرشاخ و برگ
درودگر
راز
رفتار پسندیده
روش‌ها
روییدن و پرورش یافتن
زمان
زندان پرندگان
ساز شاکی
سر
سلاح سرد دو دم
شغل وزیر
شهر اردبیل
شهر چهارمهال و بختیاری
شکنبه گوسفند
ضمیر غایب
طلا
عضو رونده
غرولند
فرستادن
فرشینه
قصد کردن
گل ته مرداب
گنج
گوشت ریز ریز شده
لقب اشرافی دولت عثمانی
لون
مادر عرب
متفق القول
مجموعه انسان‌ها
مجنون
محل پرخطر
محل نگهداری آتش مقدس
مرا دریاب
مهار و عنان
مهارت زیاد در کاری
نجات دهنده
نشانه شادی
ننر
کاربر
کارزار
کاروان‌ها
یار نیمکت در مدرسه

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar