جواب مرحله ۳۴۹ جدولانه ۲

آفرینش زیبایی
آمادگی
اثر پرویز قاضی سعید
اثر خواجه عبدالله‌انصاری
اثر روسو
از بیماری‌های پوستی
اندازه
ایمن کردن
با همراهی هم
باخبر کردن
بندپای گزنده
بنده زررخرید
به دادخواهی رسیدگی می‌کند
بکسل کننده کشتی‌ها
پرده‌دری
پرنده سعادت
پسوند آلودگی
پیش قراول
تاخت اسب
تصدیق ایتالیایی
تنیسور چینی
توانایی
تیم فوتبال انگلیسی
جامه و لباس
جستن گلوله
جمعی و همگانی
جوک
چوب خوشبو
حرف ندا
حساس و نازک دل
خراش
دارای جاه و مقام شدن
دانه سفت داخل میوه‌ها
در آن زمان
دوستان
دیوار بلند و محکم
راز و نیاز کردن با خدا
رسم کردن
سالک
سروده های زردشت
سگ کودکانه
شترران
شهر بولیوی
صاحب جمال
صف
طریق
عدد ماه
علاج و چاره
فرانسه قدیم
فرستادن
فلس ماهی
قوم و خویش
گهواره
گواه
گیج و حیران
لحظه
ماده آرایشی مژه‌ها
محل انجام کار اداری
مقابل روحانی
موجود نامرئی
نااستوار
ناخوشایند
نوعی ماهی بی فلس
وجود داشتن
کتف و شانه

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar