جواب مرحله ۳۴۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بشارت‌دهنده
افقی ۱ جای عبادت
افقی ۱ تالاب و آبگیر
افقی ۱ نمک‬‫ ایرانی نامیده می‌شد و در ایران و خاورمیانه قدیم بیشتر توسط‬‫ زرگران به کار می‌رفت
افقی ۲ پرنده‌ای از تیره گنجشکان با پرهای ‬‫سبز رنگ و خاکستری
افقی ۲ از ورزش‌های زمستانی
افقی ۲ همشیره
افقی ۲ ‬‫پوشیده
افقی ۳ تنگه‌ای میان دریای مرمره و دریای سیاه که از‬‫ نظر حمل و نقل و بازرگانی دریایی و همچنین از لحاظ موقعیت‬‫ نظامی اهمیت دارد
افقی ۳ فلز سرخ
افقی ۳ عنصر شیمیایی
افقی ۳ در سال‬‫ ۱۳۸۳ به عنوان اولین پارک ملی دریایی ایران ثبت و اعلام ‬‫شد
افقی ۴ زادگاه نیما
افقی ۴ سوسن کبود
افقی ۴ اثری از مهرداد اوستا
افقی ۵ ‬‫دوازدهمین ماه سال سریانی
افقی ۵ طبیعت
افقی ۵ علف هزاربرگ
افقی ۶ گاز‬‫ تنفسی
افقی ۶ از سبزیجات پیچ‌دار
افقی ۶ ناپدید
افقی ۶ جگر سفید
افقی ۶ پدربزرگ
افقی ۷ قسمتی از مناطق خودمختار قبایلی پاکستان که مردم‬‫ آن به زبان وزیرولا که شاخه‌ای از زبان ایرانی پشتوست سخن‬‫ می‌گویند
افقی ۷ عکس‌العمل
افقی ۷ در قدیم نام آن هگمتانه و پایتخت‬‫ مادها بود
افقی ۸ مرگ
افقی ۸ لباس بومی بانوان این شهر کردنشین‬‫ کشورمان بر خالف لباس سایر مناطق کردستان فاقد شال‬‫ است
افقی ۸ مبحثی در شیمی
افقی ۹ ریشه بیشتر ناهنجاری‌های‬‫ اجتماعی در اکثر جوامع
افقی ۹ پارچه‌ای که از ابریشم و پشم بافته‬‫ باشند
افقی ۹ آب منجمد
افقی ۹ پرآب‌ترین رود آسیای میانه که در آثار‬‫ اساطیری مرز ایران و توران بود
افقی ۱۰ سهل
افقی ۱۰ اجبار و الزام
افقی ۱۰ عالم‬‫ و دانشمند
افقی ۱۰ ماهی در خزان
افقی ۱۱ یک جزء از کلام
افقی ۱۱ حیله و مکر
افقی ۱۱ ‬‫مسافر سرزمین عجایب
افقی ۱۱ آوازی بلند از سوز دل که حاکی از درد،‬‫ غم، غصه و شکایت باشد
عمودی ۱ روش و اسلوب
عمودی ۱ غزال
عمودی ۱ مخزن بنزین اتومبیل
عمودی ۲ اژدرمار
عمودی ۲ درنده اما ظریف
عمودی ۲ جناح لشکر
عمودی ۳ سپاسگزاری
عمودی ۳ ‬‫رسوب آب رودخانه
عمودی ۳ سقف دهان
عمودی ۴ دستگاه گیرنده امواج‬‫ که صوت را از فواصل دور ضبط و پخش کند
عمودی ۴ راهی و ارسال
عمودی ۵ نخست
عمودی ۵ قطع مسافت
عمودی ۶ دریای باریکی است میان فرانسه‬‫ و انگلستان
عمودی ۶ مادر اسفندیار روئین‌تن
عمودی ۷ ذریه و فرزند
عمودی ۷ قلعه‬‫ سرکوه
عمودی ۷ حرف ندا
عمودی ۸ چوب تیز
عمودی ۸ محفوظ و مصون
عمودی ۸ به خواب‬‫ رفتن عضوی از بدن
عمودی ۹ به عقیده قدما می توانست مس‬‫ را تبدیل به طلا کند
عمودی ۹ یکی از تاثیرگذارترین نقاشان مدرن‬‫ فرانسوی
عمودی ۱۰ نگونسار
عمودی ۱۰ جوی خون
عمودی ۱۱ مغز سر
عمودی ۱۱ واحد ‬‫پول تاجیکستان
عمودی ۱۲ خواب خوش
عمودی ۱۲ بزرگ ده
عمودی ۱۳ عدل‬‫ و انصاف
عمودی ۱۳ آلیاژی مرکب از مس، قلع و روی
عمودی ۱۳ دودمان
عمودی ۱۴ ‬‫نفس دردمند
عمودی ۱۴ روییدن و نمو
عمودی ۱۴ فوری
عمودی ۱۵ دستور کار
عمودی ۱۵ ورم
عمودی ۱۶ ولیکن
عمودی ۱۶ میوه آب‌دار دانه درشت
عمودی ۱۷ پایه و ریشه
عمودی ۱۷ ‬‫پهنه زمین
عمودی ۱۸ بخشیدن
عمودی ۱۸ زیرک و حیله‌گر
عمودی ۱۸ بهره حرام
عمودی ۱۹ عضوی از بدن
عمودی ۱۹ کلمه استفهام
عمودی ۱۹ موی گردن اسب
عمودی ۲۰ کشور عجایب
عمودی ۲۰ برکت سفره
عمودی ۲۰ پسوند ساختن قید از صفت

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz