جواب مرحله ۳۴۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ تونل زیردریایی بین انگلستان و فرانسه
افقی ۱ ماهی‌فروش
افقی ۱ عتیقه
افقی ۲ برآورد
افقی ۲ چوب تراشی
افقی ۲ دیدار
افقی ۳ جنس به ظاهر قوی!
افقی ۳ ‬‫بلا
افقی ۳ آشکار
افقی ۳ چیره دست
افقی ۴ از درجات ارتشی
افقی ۴ رشته‌ای از ورزش‌های رزمی
افقی ۵ بخش سخت جلو و عقب خودرو که وظیفه‌اش‬‫ کاهش اثر ضربات وارده است
افقی ۵ یواش
افقی ۵ یار برهما در کلیله دمنه
افقی ۵ پیشوند نداری!
افقی ۶ صندوق حمایتی در برابر حوادث و بلایای طبیعی
افقی ۶ ‬‫آسمان
افقی ۶ آزرده‌دل
افقی ۷ پایگاه اینترنتی
افقی ۷ نوعی کفش ورزشی
افقی ۷ آغازیدن
افقی ۸ نیم تنه مردانه
افقی ۸ شریک
افقی ۸ جاری
افقی ۸ خاندان
افقی ۹ ننر و بی‬‫مزه
افقی ۹ خو گرفتن
افقی ۹ قسمت درونی لاستیک خودرو
افقی ۱۰ مقابل جزئیات
افقی ۱۰ میمنت
افقی ۱۰ شکسته
افقی ۱۱ عدد خیطی!
افقی ۱۱ لباس جنگ قدما
افقی ۱۱ حمله‬‫ کردن
افقی ۱۱ حرف نهم الفبای یونانی
افقی ۱۲ گردن‌بند ساخته شده از سکه
افقی ۱۲ بی باک
افقی ۱۳ سخت
افقی ۱۳ ابریشم ناخالص
افقی ۱۳ لیست غذای رستوران
افقی ۱۳ ‬‫نت میانی!
افقی ۱۴ خطاب کردن
افقی ۱۴ سرودخوان
افقی ۱۴ شکوه کردن
افقی ۱۵ گیاه رنگرزی
افقی ۱۵ یار دیرین فرات!
افقی ۱۵ از ظروف آزمایشگاهی‬
عمودی ۱ درخور
عمودی ۱ مجموعه‌دار
عمودی ۲ پایان
عمودی ۲ از وسایل رنگ‌آمیزی
عمودی ۲ آب دهان
عمودی ۳ خیسی اندک
عمودی ۳ برودت
عمودی ۳ بله ایتالیایی
عمودی ۳ وسط
عمودی ۴ شکاف‬‫ بزرگ
عمودی ۴ صوت دعوت به سکوت
عمودی ۴ شرم و حیا
عمودی ۵ پیمان تجارت آزاد امریکای شمالی
عمودی ۵ معامله پایاپای
عمودی ۵ فلز الکتریسیته!
عمودی ۶ ستون‬‫ خیمه
عمودی ۶ حرف دهن کجی!
عمودی ۶ اثری از شکسپیر
عمودی ۷ مغز سر
عمودی ۷ بوستانی در خیابان ولی عصر (عج)
عمودی ۷ واحد طول انگلیسی‌ها
عمودی ۸ ارزش‬‫ و احترام
عمودی ۸ مردن
عمودی ۸ رنگ آرامش‌بخش
عمودی ۸ ساز ضربی برنجی
عمودی ۹ کاغذ نقشه‌کشی
عمودی ۹ نام قدیم بابل
عمودی ۹ خمیر بتونه
عمودی ۱۰ پرندگان
عمودی ۱۰ دل‬‫آزار کهنه!
عمودی ۱۰ بزرگوار
عمودی ۱۱ صوت ندا
عمودی ۱۱ با این املا هم سیستم خنک کننده موتور خودرو است
عمودی ۱۱ زهر تلخ
عمودی ۱۲ ناراست
عمودی ۱۲ نصف
عمودی ۱۲ خمیده
عمودی ۱۳ ‬‫سعی و پشتکار
عمودی ۱۳ مخفف خوب
عمودی ۱۳ نماینده
عمودی ۱۳ صد مترمربع
عمودی ۱۴ گریبان
عمودی ۱۴ پایتخت مجارستان
عمودی ۱۴ حیوانی عظیم‌الجثه و نام یکی از سوره‬‫های قرآن
عمودی ۱۵ از درجات روحانیون مسیحی
عمودی ۱۵ جاده آهنین!‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar