جواب مرحله ۳۴۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ قلاب کمربند
افقی ۱ تیم تبریزى لیگ برتر فوتبال‬‫ کشورمان
افقی ۲ عنوان سلاطین مغول
افقی ۲ سیاهرگ
افقی ۲ ‬‫سپیدى صبح
افقی ۳ فرورفته
افقی ۳ تر و تازه
افقی ۳ پشت‌سر‬‫
افقی ۴ آش هفتدانه
افقی ۴ فدراسیون جهانى بسکتبال
افقی ۴ ‬‫دختر مازندرانى
افقی ۵ پوشیده و پنهان
افقی ۵ هدایت کردن‬‫
افقی ۶ واله و عاشق
افقی ۶ درآمد نامشروع با امکانات دولتى
افقی ۶ ‬‫ارتفاع
افقی ۷ از تیم‌هاى فوتبال اسپانیا
افقی ۷ گوشت بازوى‬‫ چارپایان
افقی ۷ پول آلبانى
افقی ۸ پسر
افقی ۸ آنچه از توتون‬‫ و تنباکو استعمال مى‌شود
افقی ۸ ظرف لباسشویى‬‫
افقی ۹ بله انگلیسى
افقی ۹ محل تولد امام زمان (ع)
افقی ۹ سرزمین‬ ‫خون و قیام
افقی ۱۰ نوعى پارچه نخى ظریف
افقی ۱۰ از تیم‌هاى‬‫ فوتبال روسیه
افقی ۱۰ قوه حافظه
افقی ۱۱ فرزندانى که از یک‬‫ پدر و مادر نیستند
افقی ۱۱ زبانى از شاخه زبان‌هاى سامى‬‫
افقی ۱۲ داراى درجه بالاتر از استوار در ارتش
افقی ۱۲ رمانى‬‫ نوشته رضا امیرخانى
افقی ۱۲ هنرمند
افقی ۱۳ پایتخت مصر‬‫
افقی ۱۳ شهرى در لرستان
افقی ۱۳ حس بویایى
افقی ۱۴ صد سال
افقی ۱۴ ‬‫گاز لامپ‌هاى تبلیغاتى
افقی ۱۴ مخترع برق
افقی ۱۵ دریانورد‬‫ پرتغالى که از راه دریا به شبه‌قاره هند رسید
افقی ۱۵ میمون‬‫ در گویش عرب‌ها
عمودی ۱ در سمت راست داماد مى‌ایستد
عمودی ۱ کش‌لقمه‬‫
عمودی ۱ مظهر وقار در میان پرندگان
عمودی ۲ اثرگذار
عمودی ۲ خشکى‬‫
عمودی ۲ مستمندان
عمودی ۳ بز کوهى
عمودی ۳ مرطوب
عمودی ۳ دوره تجدید‬‫ حیات اروپا
عمودی ۴ متواضع و فروتن
عمودی ۴ بى‌خبر از پیاده‬‫
عمودی ۵ صندوق حمل جسد
عمودی ۵ پرده‌دارى خانه کعبه
عمودی ۵ ‬‫خودروى فرانسوى
عمودی ۶ زیرک و سودجو
عمودی ۶ از امراض چشمى‬‫
عمودی ۶ سیاره زهره
عمودی ۷ درختى با برگ‌هاى پنجه‌اى
عمودی ۷ قلع‬‫
عمودی ۷ تکرار یک حرف
عمودی ۸ نابینایى
عمودی ۸ میمون آدم‌نما
عمودی ۸ آواز‬‫ بلند
عمودی ۹ نوعى شیرینى
عمودی ۹ پیل الکتریکى
عمودی ۹ سست و‬‫ تنبل
عمودی ۱۰ شهرى در مشرق آلمان
عمودی ۱۰ پایتخت سنگال
عمودی ۱۰ ‬‫غذاى شب
عمودی ۱۱ بالاپوش بلند مردان قدیم
عمودی ۱۱ شهرى در‬‫ استان آذربایجان شرقى
عمودی ۱۱ شروع، آغاز
عمودی ۱۲ نمایندگى‬‫
عمودی ۱۲ مرض
عمودی ۱۳ خلق کردن
عمودی ۱۳ پیشتاز لشکر
عمودی ۱۳ کام‬‫
عمودی ۱۴ شیشه
عمودی ۱۴ خوشحال و شادمان
عمودی ۱۴ روز قیامت
عمودی ۱۵ زمین آذرى
عمودی ۱۵ برچسب
عمودی ۱۵ رودى پر آب که به دریاچه‬‫ هامون مى‌ریزد

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz