جواب مرحله ۳۴۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از آثار ناصر میرداماد
افقی ۱ نت چهارم موسیقی
افقی ۲ ‬‫حزب هیتلر
افقی ۲ از اسماء حسنی به معنای بزرگ
افقی ۲ حرکات‬‫ صورت
افقی ۳ رادار پرنده
افقی ۳ ایالتی در هند
افقی ۳ نویسنده فرانسوی‬‫ کتاب «قرارداد اجتماعی»
افقی ۴ آتش
افقی ۴ ابزار ضربی موسیقی
افقی ۴ ‬‫مراسم بزرگداشت
افقی ۵ خار سر دیوار
افقی ۵ از شهرهای کردستان‬‫
افقی ۵ از خلفای عباسی
افقی ۶ خدمتکار پیر
افقی ۶ کم‌بها
افقی ۶ بوی رطوبت‬‫
افقی ۷ بزرگ‌نمایی عکس
افقی ۷ مربوط به مقدار یا تعداد
افقی ۸ کشور‬‫ مبارک
افقی ۸ کارها
افقی ۸ مارک معروف لوازم صوتی و تصویری،‬‫ موبایل و لپتاپ
افقی ۹ آفریده شدگان
افقی ۹ بعضی اوقات
افقی ۹ زمین‬‫ ورزش بوکس
افقی ۱۰ عدد حمام
افقی ۱۰ داستان بلند
افقی ۱۰ ستون فقرات‬‫
افقی ۱۱ پیامک
افقی ۱۱ سنت
افقی ۱۱ خواب کودکانه
افقی ۱۱ من و شما
افقی ۱۲ درشت‬‫
افقی ۱۲ قابله
افقی ۱۲ چوب بلند
افقی ۱۳ ویران
افقی ۱۳ مقتدا
افقی ۱۳ خیس
افقی ۱۴ محکمه باطنی
افقی ۱۴ امپراتور دیوانه روم باستان
افقی ۱۴ از ایالت‌های آمریکا‬‫
افقی ۱۵ بویایی
افقی ۱۵ از آثار میر سعید میر شکار‬
عمودی ۱ فرشته آبها
عمودی ۱ رویا
عمودی ۲ خارشتر
عمودی ۲ از میوه‌های‬‫ پرطرفدار تابستان
عمودی ۲ سنگسار
عمودی ۳ رنج و عذاب
عمودی ۳ علاج
عمودی ۳ ‬‫خوک وحشی
عمودی ۴ خروس
عمودی ۴ شاعر پریشان
عمودی ۴ پیروان
عمودی ۵ ‬‫زدودن
عمودی ۵ نزدیک
عمودی ۵ سایه‌گاه
عمودی ۶ قورباغه درختی
عمودی ۶ صحرای‬‫ اتمی آمریکا
عمودی ۶ فانی
عمودی ۷ انگشت گواهی
عمودی ۷ مدفن ناصر خسرو‬‫
عمودی ۷ مدرک
عمودی ۸ خود را به خطر انداختن
عمودی ۸ سدی در مصر
عمودی ۸ ‬‫تاریخ‌نویس
عمودی ۹ دیوار کوتاه
عمودی ۹ دریای ترکیه
عمودی ۹ عالم الهی
عمودی ۱۰ ‬‫اثری از بزرگ علوی
عمودی ۱۰ کبوتر صحرایی
عمودی ۱۰ جنس به ظاهر قوی‬‫
عمودی ۱۱ توانایی درک و تشخیص
عمودی ۱۱ زنان خوبرو
عمودی ۱۱ اکنون
عمودی ۱۲ ‬‫ترکش
عمودی ۱۲ گاو شخم‌زن
عمودی ۱۲ قمر
عمودی ۱۳ از اسماء حسنی
عمودی ۱۳ لقب
عمودی ۱۳ ‬‫همدم
عمودی ۱۴ فدراسیون قایقرانی
عمودی ۱۴ شهری در استان اردبیل
عمودی ۱۴ ‬‫معالجه
عمودی ۱۵ اقتصاد در گویش علمی
عمودی ۱۵ مقصر‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar