جواب مرحله ۳۴۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ دارای وسعت و مساحت زیاد
افقی ۱ به نزد کسی آوردن
افقی ۲ باران منجمد
افقی ۲ از شاهان ساسانی
افقی ۲ بزرگ و سرور
افقی ۳ راه کوتاه
افقی ۳ قرین و نظیر
افقی ۳ علم سرشماری
افقی ۳ صدای زنبور
افقی ۴ گودتر از چاله
افقی ۴ سردادن
افقی ۴ مردن در حادثه
افقی ۵ هر لحظه
افقی ۵ رستنی
افقی ۵ مهر معروف
افقی ۶ دومین ماه سال فرنگی
افقی ۶ موجود نامرئی
افقی ۶ مشترک مجله
افقی ۷ فرصت‌طلب
افقی ۷ به اندازه
افقی ۷ نوعی نشریه
افقی ۸ حرف پیروزی
افقی ۸ جمع نکته
افقی ۸ دودل
افقی ۸ فرد
افقی ۹ استانی در ایتالیا
افقی ۹ شامل همه
افقی ۹ شهر آرزو
افقی ۱۰ کاخ و شهری در فرانسه
افقی ۱۰ پهلوان
افقی ۱۰ سرمه
افقی ۱۱ از انبیاء الهی
افقی ۱۱ لرزش و جنبش
افقی ۱۱ تصویرگر
افقی ۱۲ منسوب به تاتار
افقی ۱۲ پایین‌ترین درجه‌دار نیروی انتظامی و شهربانی سابق
افقی ۱۲ روستاهای بزرگ
افقی ۱۳ نصف شانس!
افقی ۱۳ پایتخت لهستان
افقی ۱۳ گرز آهنی
افقی ۱۳ تیر پیکاندار
افقی ۱۴ ماچ
افقی ۱۴ روبالشی
افقی ۱۴ یغما
افقی ۱۵ شهری در برزیل با محصول عمده قهوه
افقی ۱۵ رودی در افغانستان
عمودی ۱ بزاز
عمودی ۱ قطع عملیات جنگی
عمودی ۲ خوراک جگر گوسفند
عمودی ۲ رودی در چک
عمودی ۳ الفبای موسیقی
عمودی ۳ حافظه جانبی رایانه
عمودی ۳ تخت شاهی، اورنگ
عمودی ۳ نت آخر
عمودی ۴ مخفف آگاه
عمودی ۴ ساز شاکی
عمودی ۴ پایتخت باهاما
عمودی ۵ بندر رود راین
عمودی ۵ در یک کلاس
عمودی ۵ نوعی سطح شیبدار
عمودی ۶ هر یک از دسته‌های آوندی در یک برگ
عمودی ۶ ادویه محبوب هندی‌ها
عمودی ۶ زبان افغانستان
عمودی ۷ معمول و در گردش
عمودی ۷ هزار کیلو
عمودی ۷ تفسیر سخن به مقصود اولی
عمودی ۸ ضد باطل
عمودی ۸ کتاب امیل زولا
عمودی ۸ پمادی مسکن
عمودی ۸ خبر افشاگرانه
عمودی ۹ شهری در فارس
عمودی ۹ لحظه
عمودی ۹ ناگزیر
عمودی ۱۰ کفیل
عمودی ۱۰ از مواد دفعی بدن
عمودی ۱۰ هوش و استعداد فوق‌العاده دارد
عمودی ۱۱ خرقه
عمودی ۱۱ اقدام به کاری
عمودی ۱۱ کاست
عمودی ۱۲ ارمغان
عمودی ۱۲ طرف
عمودی ۱۲ محرمانه
عمودی ۱۳ سخن بی‌پرده
عمودی ۱۳ علم غیر اکتسابی
عمودی ۱۳ نشیمنگاه خانه
عمودی ۱۳ خیس
عمودی ۱۴ سطح عمودی یا جانبی هر چیز
عمودی ۱۴ کلانتری
عمودی ۱۵ ظرافت و باریکی
عمودی ۱۵ پایتخت پاکستان

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar