جواب مرحله ۳۴ جدولانه ۲

از تقسیمات نظامی
از علوم
اندرون دهان
بم ترین صدا در موسیقی
پایتخت فراری
توانایی
تکاور
جان نثار
خراب
روشنایی ها
زننده
شتر گاو پلنگ
شمیم
عضو رونده
فوتبالیست فرانسوی
مسئول اجرایی کشور
نوعی کفش راحتی
کشور آفریقایی

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.