جواب مرحله ۳۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ برادری
افقی ۱ گناه‌کار
افقی ۲ نقاشی طنزآمیز
افقی ۳ پول ژاپن
افقی ۳ حفره‌ کوه
افقی ۳ تصدیق انگلیسی
افقی ۴ تلمبه
افقی ۴ خالی
افقی ۵ ترشرویی
افقی ۶ عمل، کردار
افقی ۶ هراس
افقی ۷ همان بس است
افقی ۷ خوش‌پوش
افقی ۷ دادنی به مو
افقی ۸ مقاوم بودن در سختی‌ها
افقی ۹ عدد بلبل
افقی ۹ چیره‌دست
عمودی ۱ گروه
عمودی ۱ اتاق قطار
عمودی ۲ بلای بسیار ناگوار
عمودی ۳ حرف زدن زیادی
عمودی ۳ پراکنده کردن
عمودی ۳ پسوند شباهت
عمودی ۴ هر چیز برنده
عمودی ۴ گویند در خواب بیند پنبه دانه
عمودی ۵ پیرو کلیسای واتیکان
عمودی ۶ خزنده گزنده
عمودی ۶ سبزی پر پیچ و خم
عمودی ۷ هواپیمای عجول
عمودی ۷ جای خواب
عمودی ۷ نت چهارم
عمودی ۸ کلاً
عمودی ۹ تشکر فرانسوی
عمودی ۹ تخت پادشاهی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar