جواب مرحله ۳۳۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ فوتبالیست سابق فرانسه و رئیس‬ ‫کنفدراسیون یوفا در حال حاضر
افقی ۱ ‬ ‫مرض کشنده‬ ‫
افقی ۲ مرکز فرهنگی اقتصادی نروژ
افقی ۲ ‬ ‫جایگزین مناسب رنگ و کاغذ برای‬ ‫دیوار
افقی ۲ آستانه خانه‬ ‫
افقی ۳ مشاور
افقی ۳ مرغ سحر!
افقی ۳ برتری‬ ‫
افقی ۴ سرند
افقی ۴ شهر مذهبی
افقی ۴ مورخ‬ ‫یونانی قرن دوم
افقی ۴ دوست‬ ‫
افقی ۵ حامل
افقی ۵ وجه و سبب‬ ‫
افقی ۶ کشوری در قاره سیاه
افقی ۶ امپراتور‬ ‫دیوانه روم باستان
افقی ۶ خدای دروغین‬ ‫
افقی ۷ مجانی
افقی ۷ جمع مشهور
افقی ۷ حالتی‬ ‫از آینه‬ ‫
افقی ۸ سرزمین افراسیاب
افقی ۸ سرحد دار‬ ‫
افقی ۸ قضاوت‬ ‫
افقی ۹ توده غله
افقی ۹ راهنمای کالا
افقی ۹ ‬ ‫بخشی از سوره‌ها
افقی ۱۰ پوشش ستوران
افقی ۱۰ آهنگر نامی‬ ‫
افقی ۱۰ از شهرهای استان اصفهان‬ ‫
افقی ۱۱ مدرسه قدیم
افقی ۱۱ کیش‌ها
افقی ۱۲ نماز واپسین
افقی ۱۲ رنگ بنفش بسیار روشن
افقی ۱۲ سرراست
افقی ۱۲ ماچ آبدار‬ ‫
افقی ۱۳ کشوری در آسیای جنوب شرقی
افقی ۱۳ حافظه جانبی رایانه
افقی ۱۳ بخشش، کرم‬ ‫
افقی ۱۴ پاک‌نژادی
افقی ۱۴ جاندار
افقی ۱۴ درس موضوعی‬ ‫
افقی ۱۵ قرض و وام
افقی ۱۵ اثر و پدیده‌ای زمین شناختی و دیدنی حومه شهر سپیدان‬
عمودی ۱ نوعی مسابقه دو استقامت
عمودی ۱ قالبی در شعر فارسی‬ ‫
عمودی ۲ جناح لشکر
عمودی ۲ دارایی‌ها
عمودی ۲ هوای گرم‬
عمودی ۳ پرتاب گلوله
عمودی ۳ گستردنی
عمودی ۳ مادر خودمانی‬ ‫
عمودی ۴ نوعی شیرینی
عمودی ۴ یگانه
عمودی ۴ زغال سنگ مرغوب
عمودی ۴ خمره بزرگ‬ ‫
عمودی ۵ ماسک
عمودی ۵ گیاهی
عمودی ۵ خمیدگی کاغذ‬ ‫
عمودی ۶ گزیده چیزی
عمودی ۶ گلی معطر
عمودی ۶ جانور مکار‬ ‫
عمودی ۷ الی آخر
عمودی ۷ مجلل
عمودی ۷ سازگاری‬ ‫
عمودی ۸ دوباره کاری
عمودی ۸ نکاشتن کوتاه‌مدت کشتزار
عمودی ۸ خبرگزاری رسمی ایران‬ ‫
عمودی ۹ سرگرد قدیم
عمودی ۹ شهری در استان همدان
عمودی ۹ گردش کودکان‬ ‫
عمودی ۱۰ منطقه سردسیر روسیه
عمودی ۱۰ رانده شده
عمودی ۱۰ یار غم‬ ‫
عمودی ۱۱ طلیعه اعداد
عمودی ۱۱ جنگ
عمودی ۱۱ ‬ ‫نمابر‬
عمودی ۱۲ گریز غریزی
عمودی ۱۲ کمک غیر نقدی دولت
عمودی ۱۲ فرصت
عمودی ۱۲ چهار چشمی مواظب گل است!
عمودی ۱۳ معاینه پزشکی
عمودی ۱۳ ستاره
عمودی ۱۳ آواز بلند
عمودی ۱۴ واجب و لازم
عمودی ۱۴ نوعی زیرانداز
عمودی ۱۴ یک ورزش بین‌المللی
عمودی ۱۵ علم اداره کردن عملیات و حرکات ارتش در جنگ
عمودی ۱۵ دوره تحصیلی ابتدایی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar