جواب مرحله ۳۳۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ خریدار یا فروشنده
افقی ۱ وقت و هنگام
افقی ۱ موى‬‫ صورت مردان
افقی ۲ کوزه
افقی ۲ اسب خسرو پرویز
افقی ۲ راهزن‬‫
افقی ۳ قصیده‌سراى قرن ششم
افقی ۳ کوه همدان
افقی ۴ شهرى‬‫ در مازندران با چشم‌اندازهاى زیبا
افقی ۴ سوره‌هاى نازل شده‬‫ در مدینه
افقی ۴ دیسک فشرده
افقی ۵ گشودن معما
افقی ۵ کیمیا،‬‫ معجون
افقی ۵ بیش از اندازه
افقی ۶ ایالتى در آمریکا
افقی ۶ از‬ ‫شهرهاى صنعتى چین
افقی ۶ شهر مدفن میرزاده عشقى
افقی ۷ ‬‫شکوه و عظمت
افقی ۷ علم شمارش
افقی ۷ زبان عربى
افقی ۸ کشتى‬‫ جنگى
افقی ۸ از انواع فعل ماضى
افقی ۸ کالبد
افقی ۹ روزآمد
افقی ۹ دفعه، ‬‫بار
افقی ۹ بیستمین سوره قرآن کریم
افقی ۱۰ ضربه سر در فوتبال‬‫
افقی ۱۰ فهمیدن سخنان یکدیگر
افقی ۱۰ ایمان قلبى
افقی ۱۱ سکه‬‫ کم‌ارزش
افقی ۱۱ سرشار، لبریز
افقی ۱۱ امر به رفتن دارد
افقی ۱۲ ابزار‬‫ و وسایل
افقی ۱۲ فدراسیون جهانى کشتى
افقی ۱۲ ناامید
افقی ۱۳ ساقه‬‫ خوراکى ترش و شیرین
افقی ۱۳ انعکاس
افقی ۱۴ مامور تشریفات‬‫ عصر صفوى
افقی ۱۴ ملیح
افقی ۱۴ قومى ایرانى
افقی ۱۵ از بین رفته
افقی ۱۵ ‬‫رسیدن به معشوق
افقی ۱۵ ته‌بندى کتاب
عمودی ۱ فلز سرچشمه
عمودی ۱ از صفات خداوند به معنى‬‫ بخشاینده
عمودی ۱ شایعترین بیمارى کبدى در جهان
عمودی ۲ نوعى عارضه پوستى ویروسى
عمودی ۲ صبح
عمودی ۲ کلیدى در‬‫ موسیقى
عمودی ۳ توده مردم عادى
عمودی ۳ قوم حضرت موسى (ع)‬‫
عمودی ۳ امضاى مختصر
عمودی ۴ سنگدلى
عمودی ۴ نوعى ماشین چاپ‬‫ خودکار
عمودی ۵ همکارى
عمودی ۵ جان‌ها
عمودی ۵ پراکنده
عمودی ۶ تا نگرید‬‫ طفل هرگز ننوشد
عمودی ۶ دریاکنار
عمودی ۶ به جا آوردن
عمودی ۷ بدون‬‫ برنامه‌ریزى
عمودی ۷ خسته و درمانده
عمودی ۷ از بخش‌هاى مذهبى‬‫ اوستا
عمودی ۸ از ویتامین‌ها
عمودی ۸ از جمله بناهاى به‌جامانده از‬‫تخت جمشید که در فهرست میراث جهانى ثبت شده
عمودی ۸ ‬‫گل بتونه
عمودی ۹ صفت باد
عمودی ۹ مایه عذاب و دردسر
عمودی ۹ مبارز ایرانى‬‫ و رهبر سرخ‌جامگان که بر خلیفه عباسى شورید
عمودی ۱۰ جاى‬‫ بند در کمر شلوار
عمودی ۱۰ آماده و فراهم
عمودی ۱۰ زمین آماده کشت
عمودی ۱۱ طرز و شیوه
عمودی ۱۱ مسابقه اتومبیلرانى
عمودی ۱۱ از هنرهاى سنتى بر‬‫ روى فلزات
عمودی ۱۲ دوره تجدید حیات اروپا
عمودی ۱۲ خوردنى‌هاى‬‫ حلال
عمودی ۱۳ از وسایل ارتباط جمعى
عمودی ۱۳ بعد از مهر
عمودی ۱۳ انجمن‬‫ بین‌المللى هواپیمایى جهان
عمودی ۱۴ دریا
عمودی ۱۴ صاحب و مالک
عمودی ۱۴ ‬‫فاقد سقف
عمودی ۱۵ به مناسبت رویداد مسرت‌بخش مى‌دهند‬‫
عمودی ۱۵ آبرو و شرف
عمودی ۱۵ بخش انتهایى چیزى

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz