جواب مرحله ۳۳۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ دایره فرضی که زمین را به دو نیمکره شمالی‬‫ و جنوبی تبدیل می‌کند
افقی ۱ کسی که در حال یادگیری حرفه‬‫باشد
افقی ۲ حرف تصدیق
افقی ۲ موافق و هماهنگ
افقی ۲ لمس کردن
افقی ۳ ‬‫عود
افقی ۳ شهر ارگ در استان کرمان
افقی ۳ واحد اندازه‌گیری سرعت‬‫ صوت
افقی ۳ بهانه و خرده‌گیری
افقی ۴ کار بزرگ و برجسته
افقی ۴ وسیله نوشتن
افقی ۵ عهد و زمان
افقی ۵ شهر رازی
افقی ۵ قرار یافته
افقی ۵ تصدیق‬‫ روسی
افقی ۶ کرانه آسمان
افقی ۶ سزاوار و لایق
افقی ۶ پست و فرومایه‬‫
افقی ۷ علامت مفعول بی‌واسطه
افقی ۷ درخت انگور
افقی ۷ از انواع خط‬‫
افقی ۸ زبان مردم کشور ترکمنستان
افقی ۸ نوعی طرح گل و بوته‬‫
افقی ۹ از کوه‌های کشور
افقی ۹ چشم چران
افقی ۹ ویتامین خونی
افقی ۱۰ ‬‫چین و چروک پوست
افقی ۱۰ زرقلب
افقی ۱۰ نزاکت
افقی ۱۱ خودم
افقی ۱۱ ابریشم‬‫ مصنوعی
افقی ۱۱ نت چهارم موسیقی
افقی ۱۱ سرشار
افقی ۱۲ گرد و خاک‬‫ نرم
افقی ۱۲ خواهان
افقی ۱۳ درخت پر شاخ و برگ
افقی ۱۳ قومی ایرانی
افقی ۱۳ ‬‫محل ورود
افقی ۱۳ خون
افقی ۱۴ دایر و برقرار
افقی ۱۴ از سبک‌های نقاشی
افقی ۱۴ ‬‫حالت بیهوشی
افقی ۱۵ زندانیان
افقی ۱۵ بازده و کارکرد‬
عمودی ۱ شغل خانم
عمودی ۱ نوشابه گازدار قدیمی
عمودی ۲ راندن‬‫ از خود
عمودی ۲ دار فانی را وداع گفتن
عمودی ۲ رودی در فرانسه
عمودی ۲ جنگلی‬‫ دیدنی در استان سمنان
عمودی ۳ حرف ندا
عمودی ۳ خاور
عمودی ۳ پول حرام
عمودی ۳ ‬‫کلاغ
عمودی ۴ غریزه جنسی
عمودی ۴ پادشاهی از خوارزمشاهیان
عمودی ۴ جذب‬‫ کردن
عمودی ۵ بند چرمی
عمودی ۵ سلسله‌ای که پیش از غزنویان سلطنت‬‫ کردند
عمودی ۶ حرف تعجب خانم‌ها
عمودی ۶ آب شرعی
عمودی ۶ از شهرهای‬‫ کرمانشاه
عمودی ۶ ویتامین انعقاد خون
عمودی ۷ تجربه و امتحان
عمودی ۷ کاشف‬‫ باسیل جذام
عمودی ۷ آتشدان حمام
عمودی ۸ ایستگاه قطار
عمودی ۸ پیامک
عمودی ۸ ‬‫ورودی خانه
عمودی ۸ مرجع
عمودی ۹ قصر پادشاهی
عمودی ۹ فانی
عمودی ۹ اسلحه‬‫ کوچک
عمودی ۱۰ واحد سطح
عمودی ۱۰ سنجیدن دو چیز
عمودی ۱۰ سفید ترکی
عمودی ۱۰ ‬‫پسوند شباهت
عمودی ۱۱ ماده بالابرنده فشار خون
عمودی ۱۱ مشک خالص‬‫
عمودی ۱۲ زندانی
عمودی ۱۲ همچنین
عمودی ۱۲ زیان‌آور
عمودی ۱۳ موضوع و سوژه
عمودی ۱۳ ‬‫کشت بارانی
عمودی ۱۳ بی‌سواد قدیمی
عمودی ۱۳ قلیل
عمودی ۱۴ کتاب هندوها‬‫
عمودی ۱۴ عدد ورزشی
عمودی ۱۴ متحد و بی‌ریا
عمودی ۱۴ درجه حرارت
عمودی ۱۵ حیات و‬‫ معاش
عمودی ۱۵ پول اشتراک روزنامه‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar