جواب مرحله ۳۳۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بالابر برقی
افقی ۱ حق دلالی
افقی ۲ کاسنى، گیاه‬ ‫دارویى
افقی ۲ فک
افقی ۲ آبراهه
افقی ۳ عدد دایره
افقی ۳ قلیل
افقی ۳ خراب
افقی ۳ ‬‫از شهرهای لرستان
افقی ۴ واژگون
افقی ۴ کشیده
افقی ۵ واحد پول‬‫ استرالیا
افقی ۵ دست عرب
افقی ۵ خدای خورشید
افقی ۵ خداوند
افقی ۶ نشانه‬‫الهی
افقی ۶ خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران
افقی ۶ جنگلی دیدنی‬‫ در استان سمنان
افقی ۷ گیاه توخالی
افقی ۷ لباس، جامه
افقی ۷ پالس‬‫ الکتریکی
افقی ۸ پی در پی
افقی ۸ سرزمین سربداران
افقی ۹ پدر چنگیز‬‫
افقی ۹ ظاهر عمارت
افقی ۹ مایع حیات
افقی ۱۰ گزافه گویی
افقی ۱۰ ممارست‬‫
افقی ۱۰ مقابل
افقی ۱۱ خط‌کش مهندسی
افقی ۱۱ هیات معتمدان
افقی ۱۱ نفس‬‫ بلند
افقی ۱۱ قلعه روی کوه
افقی ۱۲ ظرفی برای پذیرایی
افقی ۱۲ سالخورده‬‫
افقی ۱۳ مدارک
افقی ۱۳ شیرینی کرمانشاهی
افقی ۱۳ میوه
افقی ۱۳ تلخ
افقی ۱۴ دارایی
افقی ۱۴ ‬‫قافله
افقی ۱۴ لکه سفید روی ناخن
افقی ۱۵ همدان سابق
افقی ۱۵ سارق‬
عمودی ۱ مخترع سیمان
عمودی ۱ از آثار علی‌اکبر دهخدا
عمودی ۲ ‬‫مخفیانه
عمودی ۲ فرومایه
عمودی ۲ نوعی شلوار
عمودی ۲ حجر
عمودی ۳ پیامک
عمودی ۳ مخترع‬‫ دیگ بخار
عمودی ۳ یک قسمت از شبانه‌روز
عمودی ۳ کوهان شتر
عمودی ۴ شغل‬‫
عمودی ۴ فلز چهره
عمودی ۴ استان
عمودی ۵ قصه‌گوی
عمودی ۵ کریم
عمودی ۶ طرف
عمودی ۶ حرف‬‫ پیروزی
عمودی ۶ زبان مردم کشور ترکمنستان
عمودی ۶ جای پر درخت
عمودی ۷ ‬‫کشوری در قاره سیاه
عمودی ۷ نامی که یونانیان به داریوش شاه ایران‬‫ داده بودند
عمودی ۷ در مثل از آن کوه می‌سازند
عمودی ۸ آلاچیق، خیمه‌گاه
عمودی ۸ ‬‫تصدیق انگلیسی
عمودی ۸ حرف دهان کجی
عمودی ۸ محموله
عمودی ۹ آزمایش‬‫ لباس
عمودی ۹ کج
عمودی ۹ نمک‌نشناس
عمودی ۱۰ کلمه شگفتی
عمودی ۱۰ نام قدیم شهر‬ ‫سیرجان
عمودی ۱۰ معاون هیتلر
عمودی ۱۰ مظهر روشنایی
عمودی ۱۱ از آثار مولوی
عمودی ۱۱ ‬‫فرزندان پسر
عمودی ۱۲ مایعی برای شستوشوی زخم
عمودی ۱۲ پدر ترکی‬‫
عمودی ۱۲ ضدعفونی کننده
عمودی ۱۳ هوای گرفته
عمودی ۱۳ نوعی شیمی
عمودی ۱۳ معبود
عمودی ۱۳ ‬‫شهر جشنواره
عمودی ۱۴ لجوج و نافرمان
عمودی ۱۴ خداوند
عمودی ۱۴ عقیم
عمودی ۱۴ یاری‬‫ و کمک
عمودی ۱۵ جذاب و دوست داشتنی
عمودی ۱۵ دنیا دیده‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar