جواب مرحله ۳۳۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از آثار جلال آل احمد
افقی ۲ کیسه برنج
افقی ۲ هر که .... دید از سرش آرام رفت
افقی ۳ غذای ساده
افقی ۳ سلب کننده
افقی ۳ خنده‌رو
افقی ۳ گشاده
افقی ۴ خلاف میل
افقی ۴ فیدبک
افقی ۴ وسیله بافتن قالی
افقی ۵ راهنما
افقی ۵ نام غلام معروف حضرت علی (ع)
افقی ۵ کارمند
افقی ۶ خیابان پهن درختکاری شده
افقی ۶ جوان
افقی ۶ آلت نشانه‌روی در اسلحه
افقی ۷ از عوارض شهرداری
افقی ۷ موسیقیدان اتریشی قرن نوزدهم
افقی ۸ مادر عرب
افقی ۸ دارای یک سن
افقی ۸ نقاش و گراورساز آلمانی
افقی ۸ نیز
افقی ۹ پس از پختن گوشت به جا می‌ماند
افقی ۹ ته‌بندی کتاب
افقی ۱۰ ماهی جنوبی
افقی ۱۰ پیشوا
افقی ۱۰ از فرمان‌های نظامی
افقی ۱۱ نوعی الک
افقی ۱۱ خط سیر سیارات
افقی ۱۱ احتیاج
افقی ۱۲ پول فلزی
افقی ۱۲ نزدیک تنکابن
افقی ۱۲ خوب
افقی ۱۳ نفس دردمندان
افقی ۱۳ ارث برنده
افقی ۱۳ سمت راست
افقی ۱۳ روز گذشته
افقی ۱۴ پارچه ابریشمی گلدار
افقی ۱۴ محصول ساوه
افقی ۱۵ از آثار تاریخی خرم‌آباد لرستان
عمودی ۱ پول کرایه
عمودی ۱ وسایل کهنه خرید و فروش می‌کند
عمودی ۲ برادر سگ زرد!
عمودی ۲ ترک شده
عمودی ۳ جوی خون
عمودی ۳ گردآوری شده
عمودی ۳ برگزیده
عمودی ۳ معبر رودخانه
عمودی ۴ رنگین‌کمان
عمودی ۴ بیهوده‌گوی
عمودی ۴ پرهیزگاری
عمودی ۵ پیش‌نام محترمانه
عمودی ۵ به طور رسمی
عمودی ۵ مخصوص بانوان
عمودی ۶ سردسیر
عمودی ۶ پیشتر
عمودی ۶ بزرگوار
عمودی ۷ درگیری و کتک‌کاری
عمودی ۷ اطاعت کردن
عمودی ۸ ضربه سر
عمودی ۸ از انواع جمله
عمودی ۸ آشفته عشق
عمودی ۸ منقار کوتاه
عمودی ۹ شهری در استرالیا
عمودی ۹ بصری
عمودی ۱۰ از صحابه
عمودی ۱۰ گوشه‌ای در دستگاه ماهور
عمودی ۱۰ پارچه خشک کردن صورت
عمودی ۱۱ کتابی از پائولو کوئیلو نویسنده معاصر برزیلی
عمودی ۱۱ کاغذفروش
عمودی ۱۱ نامی دخترانه
عمودی ۱۲ اهلی
عمودی ۱۲ ادعا کردن
عمودی ۱۲ چالک وسط شکم
عمودی ۱۳ دریا
عمودی ۱۳ مخترع عکاسی
عمودی ۱۳ اشاره تاکیدی به نزدیک
عمودی ۱۳ اثرگذاری
عمودی ۱۴ آزاده
عمودی ۱۴ بی‌جنبش
عمودی ۱۵ کم‌عرض و نازک
عمودی ۱۵ دوران دوم زمین‌شناسی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar