جواب مرحله ۳۳۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ چهارمین مثنوی خمسه‬ ‫نظامی
افقی ۱ کومه‬ ‫
افقی ۲ این نوع از آغازیان معمولاً در‬ ‫خاک‌های مرطوب و در آب زندگی‬ ‫می‌کنند
افقی ۲ ضرباهنگ
افقی ۲ گیاهی علفی‬
افقی ۳ گوش ‌ها
افقی ۳ نام دخترانه
افقی ۳ ۲/۵۴‬ ‫‫سانتیمتر‬ ‫
افقی ۴ پدر رستم
افقی ۴ مهم‌ترین خدای‬ ‫‫مصر باستان
افقی ۴ روز ‌گرفتن
افقی ۴ ابزار‬ ‫‫سوراخ کردن‬ ‫
افقی ۵ مخفف اگر
افقی ۵ یاقوت
افقی ۵ برزن‬ ‫
افقی ۶ گردن نهادن
افقی ۶ هجران
افقی ۶ امر از‬ ‫شستن‬ ‫
افقی ۷ یگانه
افقی ۷ مکتب ادبی
افقی ۷ بخیه‬ ‫درشت‬ ‫
افقی ۸ تکانه
افقی ۸ لقب اشرافی
افقی ۸ ‬ ‫باطل ‌کننده
افقی ۹ پرنمک
افقی ۹ ویراستار
افقی ۹ جایگزین‬ ‫مناسبی برای گوشت است و از‬ ‫لحاظ غذایی هم بسیار مفید و با‬ ‫ارزش است‬‫
افقی ۱۰ تخته‌ای که روی آن به شاگردهای مکتب تعلیم می‌دادند
افقی ۱۰ سوره ۴۴
افقی ۱۰ سنگ‬ ‫‫زینتی‬ ‫
افقی ۱۱ کسی که متدین به دین اسلام باشد
افقی ۱۱ زنجیر
افقی ۱۱ اصل‬ ‫
افقی ۱۲ فرهنگ
افقی ۱۲ استاندار قدیم
افقی ۱۲ کتف
افقی ۱۲ ضمیر دوم شخص جمع‬ ‫
افقی ۱۳ میوه جالیزی
افقی ۱۳ درخت جوان
افقی ۱۳ قناتی در روستای طاقانک‬ ‫
افقی ۱۴ آمپول زدن
افقی ۱۴ اسمی است که در تورات بر خدا اطلاق شده است
افقی ۱۴ گرفتگی زبان‬ ‫
افقی ۱۵ ساقه بعضی از گیاهان
افقی ۱۵ اثری از آلبرتو موراویا ادیب معاصر ایتالیایی‬
عمودی ۱ تولید گیاه از پروتوپلاست، سلول‌های منفرد و نمونه‌ای از بافت گیاهی به دلیل وجود‬ ‫خاصیت پرتوانی
عمودی ۱ بدبخت‬ ‫
عمودی ۲ صاف
عمودی ۲ گونه‌ای ماهی استخوانی
عمودی ۲ بهر پخت آبگوشت می‌باید خرید
عمودی ۳ پول خودمان
عمودی ۳ همان تاتار است
عمودی ۳ جنگجو‬ ‫
عمودی ۴ رنگ دریا
عمودی ۴ جناح لشکر
عمودی ۴ پنهان کردن
عمودی ۴ شهری در آرژانتین‬ ‫
عمودی ۵ دریاچه قزاقستان
عمودی ۵ پادگان
عمودی ۵ شهر مذهبی‬ ‫
عمودی ۶ متضاد ماده
عمودی ۶ گروه ویژه
عمودی ۶ قسمت پایین جامه‬ ‫
عمودی ۷ ضمیر اشاره به نزدیک
عمودی ۷ سمبلیک
عمودی ۷ شعله‬ ‫
عمودی ۸ منتظر فرصت
عمودی ۸ عریان
عمودی ۸ بالاتر از آن رنگی نیست‬ ‫
عمودی ۹ به صورت جمعی
عمودی ۹ دستگاهی جهت سرمایش و گرمایش و به طور کلی تهویه مطبوع‬ در ساختمان‌های مسکونی، تجاری و صنعتی
عمودی ۹ کویر معروف
عمودی ۱۰ شهر زیارتی عراق
عمودی ۱۰ پابرجا و استوار
عمودی ۱۰ دستگاه نساجی
عمودی ۱۱ یکی از حروف انگلیسی
عمودی ۱۱ خوبی‌ها و نیکویی‌ها
عمودی ۱۱ سگک
عمودی ۱۲ درفش
عمودی ۱۲ شکاف زمین
عمودی ۱۲ نمونه
عمودی ۱۲ پراکنده
عمودی ۱۳ سور ازدواج
عمودی ۱۳ جامه
عمودی ۱۳ انبازی
عمودی ۱۴ شهری در غرب فرانسه
عمودی ۱۴ مزاح
عمودی ۱۴ این اسید واحد تشکیل دهنده پروتئین است
عمودی ۱۵ نوعی پرنده
عمودی ۱۵ شهری در قزاقستان

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar