جواب مرحله ۳۳۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ نوشته‌ای که هنرپیشه‌ها از روی‬ ‫‫آن نقش خود را می‌خوانند
افقی ۱ اهریمن‬
افقی ۲ یکی از طیور که در آب شنا‬ ‫می‌کند و در هوا نیز می‌پرد
افقی ۲ بازسازی‬ ‫‫و تعمیر
افقی ۲ معشوقه زئوس‬ ‫
افقی ۳ ضد تلخ
افقی ۳ کلمه‌ای برای خطاب
افقی ۳ ‬ ‫نغمه و آهنگ‬ ‫
افقی ۴ شهر فردوسی
افقی ۴ حرفی برای دهان‬ ‫کجی
افقی ۴ جمع وکیل
افقی ۴ قطب مثبت‬ ‫باتری‬ ‫
افقی ۵ پایه
افقی ۵ محل گرد آمدن
افقی ۵ نهی‬ ‫شده‬ ‫
افقی ۶ حصیر
افقی ۶ شیوه رفتار
افقی ۶ ترفند‬ ‫
افقی ۷ سمت راست
افقی ۷ نخستین پایتخت‬ ‫کشور استرالیا
افقی ۷ کریم‬ ‫
افقی ۸ این گاز در سال ۱۸۳۴ توسط‬ ‫مایکل فارادی کشف شد
افقی ۸ ای دل‬ ‫شاعر
افقی ۸ فرمانروا‬ ‫
افقی ۹ واژه پرسش
افقی ۹ خارپشت
افقی ۹ مخترع‬ ‫پیل الکتریکی‬ ‫
افقی ۱۰ عدد یک تیم والیبال
افقی ۱۰ نام مردانه
افقی ۱۰ همیشگی، جاویدان‬ ‫
افقی ۱۱ دانه‌های نباتات
افقی ۱۱ برادر حضرت موسی (ع)
افقی ۱۱ زینت سر خانه‌ها‫
افقی ۱۲ متحیر
افقی ۱۲ طرز برخورد
افقی ۱۲ بزرگ
افقی ۱۲ شبیه‬ ‫
افقی ۱۳ کشور آسیایی
افقی ۱۳ هوای خنک متحرک
افقی ۱۳ حس کردن‬ ‫
افقی ۱۴ شهری در استان فارس
افقی ۱۴ گلی درشت و پربرگ
افقی ۱۴ نیروبخش‬ ‫
افقی ۱۵ به تنهایی
افقی ۱۵ مخترع بالون‬
عمودی ۱ همان صبحانه است
عمودی ۱ تفریح‌گاه شهر دامغان‬ ‫
عمودی ۲ زیردست
عمودی ۲ موزیک نظامی
عمودی ۲ شهر صنعتی‬ ‫
عمودی ۳ عنوان و نام کسی بر پشت پاکت و مانند آن
عمودی ۳ یکتا
عمودی ۳ خون‌گیری
عمودی ۴ متحد
عمودی ۴ منتهای آرزو
عمودی ۴ مخفف خوب
عمودی ۴ صد سال‬ ‫
عمودی ۵ کشوری درقاره سیاه
عمودی ۵ جهان سفلی
عمودی ۵ روستا‬ ‫
عمودی ۶ رطوبت
عمودی ۶ کودک بی‌پدر
عمودی ۶ شهری در عراق‬
عمودی ۷ قدر و مرتبه
عمودی ۷ کشور خوشه‌ای
عمودی ۷ به پا خاستن ‫
عمودی ۸ نهی شده
عمودی ۸ راهنما
عمودی ۸ غوغا‬ ‫
عمودی ۹ دشنام‌گو
عمودی ۹ کشوری در قاره آفریقا
عمودی ۹ مخفف از آن‬
عمودی ۱۰ سخنان قلمبه
عمودی ۱۰ گریزان
عمودی ۱۰ مجرای خون در بدن‬ ‫
عمودی ۱۱ مادر عرب
عمودی ۱۱ شهری‬ پرجمعیت در ترکیه
عمودی ۱۱ ورزش ذهنی
عمودی ۱۲ مصیبت، آفت
عمودی ۱۲ زنجیری که به دست و گردن مجرم ببندند
عمودی ۱۲ سوره ۴۰
عمودی ۱۲ هودج
عمودی ۱۳ ظرف آبخوری
عمودی ۱۳ رنگ خاکستری با ته رنگ آبی
عمودی ۱۳ درجه‌ای در آیین مسیح
عمودی ۱۴ آحاد در ریاضی
عمودی ۱۴ سستی
عمودی ۱۴ برابری
عمودی ۱۵ از ادوات موسیقی
عمودی ۱۵ دوره‌ای که در آن تشکیل جلسه می‌دهند

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar