جواب مرحله ۳۳۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ازمشهورترین مبتهلان جهان عرب که از قالب ابتهال برای راز و نیاز با خدا، مدح اولیاى دین، اشعار و سروده‌هایى‬‫ با درون‌مایه دینى و عرفانى استفاده کرد
افقی ۲ پلنگ
افقی ۲ دشمنان
افقی ۲ نوعی هواپیمای مسافربری مجهز
افقی ۳ بخش فرانسوی‬‫ رودخانه راین
افقی ۳ جواب مثبت
افقی ۳ جواب گرفته
افقی ۳ میان بدن
افقی ۴ خیالات
افقی ۴ نامی برای بانوان ایرانی
افقی ۴ ملخ بی سر!
افقی ۵ فرمانفرما
افقی ۵ ‬‫الوان
افقی ۵ قرآن خوانی
افقی ۶ شطی پرآب درجنوب غرب کشور
افقی ۶ سرزمین
افقی ۶ افراد مورد اعتماد
افقی ۷ نشان مفعولی
افقی ۷ از علوفه‌جات
افقی ۷ ‬‫مبانی
افقی ۸ نقشه فرنگی
افقی ۸ کاغذ پیچیده شده
افقی ۸ خریدن
افقی ۸ آسیب و صدمه
افقی ۹ برادر
افقی ۹ سفره
افقی ۹ صوت درد
افقی ۱۰ چهارپا
افقی ۱۰ آبگوشت ‬‫ساده
افقی ۱۰ مقابل صورت
افقی ۱۱ از انواع سیمکشی ساختمانی
افقی ۱۱ واحد پول روسیه
افقی ۱۱ رها
افقی ۱۲ جاهل در هاون می‌کوبد!
افقی ۱۲ نخست‬‫وزیر سابق پاکستان که در سال ۲۰۰۷ ترور شد
افقی ۱۲ پرنده وحشی حلال گوشت
افقی ۱۳ آغوز
افقی ۱۳ به طور یقین
افقی ۱۳ یمانی مشهور!
افقی ۱۳ یکی‬‫ از دو جنس!
افقی ۱۴ مایه آرامش دل
افقی ۱۴ قاره کهن!
افقی ۱۴ برشمردن اصوات و حروف کلمه
افقی ۱۵ محدوده‌اى از طیف نور خورشید‬‫ که پس از طى میلیونها کیلومتر به ما مى‌رسد‬
عمودی ۱ دوران زیر ۱۲ ماهگی زندگی انسان را گویند
عمودی ۱ مفید
عمودی ۲ ذره باردار شیمیایی
عمودی ۲ اقیانوس باوقار!
عمودی ۲ از حالات دوگانه چراغ‬‫ خودرو
عمودی ۳ نوعی جامه ابریشمی
عمودی ۳ میوه تلفنی!
عمودی ۳ ضد حمله
عمودی ۳ صوت افسوس
عمودی ۴ سید شهیدان اهل قلم
عمودی ۴ ناکار شده
عمودی ۴ رب‬‫النوع آفتاب مصر باستان
عمودی ۵ منطقه دارای آب و هوای گرم
عمودی ۵ ریاکار
عمودی ۵ حیوان مکار!
عمودی ۶ اندازه و پیمانه
عمودی ۶ نام چند تن‬‫ از پادشاهان فرانسه
عمودی ۶ جانشین وضو
عمودی ۷ وحشی
عمودی ۷ رویه
عمودی ۷ فریاد
عمودی ۸ فقیر و غنی همه دارند!
عمودی ۸ یک حرف و سه حرف!
عمودی ۸ لیست‬‫ غذای رستوران
عمودی ۸ مقعر
عمودی ۹ تازه
عمودی ۹ تردید
عمودی ۹ راز
عمودی ۱۰ صید
عمودی ۱۰ معاضدت
عمودی ۱۰ از حبوبات
عمودی ۱۱ کوچه بی‌دررو!
عمودی ۱۱ به بیرون فرستادن‬‫ کالا
عمودی ۱۱ از ادات تعلیل
عمودی ۱۲ مخفف نوک
عمودی ۱۲ شعله آتش
عمودی ۱۲ نام پسرانه فرنگی
عمودی ۱۳ لقبی در چرخ نخریسی!
عمودی ۱۳ درس نوشتنی!
عمودی ۱۳ جرم‬‫ و گناه
عمودی ۱۳ مرغ انگلیسی
عمودی ۱۴ دسته حروفی قرآنی با خواصی ویژه هنگام برخورد با نون ساکن یا تنوین
عمودی ۱۴ به درد بخور
عمودی ۱۴ مدفن‬‫ امام علی (ع)
عمودی ۱۵ اشجار
عمودی ۱۵ از وسایل اصلاح صورت‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz