جواب مرحله ۳۲۹ جدولانه ۲

آشوب
ابزار جنگی قدیم
انگور نرسیده
بخشی از خانه
بران
برگشت به عقب
بزرگتر از مگس
بند کردن
بیگانه نیست
بیماری
پایتخت اتریش
پایتخت کوبا
پنکه
پیامبر
پیشکش
ترواش مایع از مخزن
ترسنده
تشویش
توفان
جامه جنگی
جانور شاخدار
جدید
چندین شاعر
چیز
حرف انتخاب
حرکت کرم گونه
خیانتکار
درونی
دستیار پزشک
رمق آخر
روز جشن
روزنامه
زیاد شدن
زیستن
شازگاری
سازمان تامین خسارت
سرانگشت
سرازیری
سرخوشی
شامل شدن
شفیره
شهر بی قانون
صدای جوشش آب
صدای کوبیدن
ضامن
ضمیر خودستا
عدو
فتنه جو و دلربا
فوتبالیست هلندی
قرائت خطوط باستانی
گریختن
محل نگهداری بیماران روانی
معبر کوه
نازک
نسج و الیاف
نغمه
نهایت تلاش خود را کردن
نوعی بیماری التهابی
نوعی بیماری روحی
هم چشمی کردن
واقف
وجود داشته
ورزشی با توپ و راکت
کشتزار نیشکر
کیسه صابون
یدک

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz