جواب مرحله ۳۲۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ دیوارک
افقی ۱ وکیل مجلس
افقی ۲ بیماری تنگی نفس
افقی ۲ ‬‫یقه
افقی ۲ هوس زن باردار
افقی ۳ نشانه مفعولی
افقی ۳ حرف نفی عرب
افقی ۳ شتر‬‫ قوی هیکل
افقی ۳ خبرگزاری دانشجویان
افقی ۴ قیچی مطبوعات
افقی ۴ پند ‬‫و سفارش
افقی ۵ میوه شبیه زردآلو
افقی ۵ ساز ضربی
افقی ۵ کنار دریا
افقی ۵ حرف‬‫ دهن‌کجی
افقی ۶ میهن و زادبوم
افقی ۶ هدیه‌ای به عروس
افقی ۶ یاری و‬‫ کمک
افقی ۷ موضوع و زمینه
افقی ۷ قدیم و دیرینه
افقی ۷ تبریک و تهنیت
افقی ۸ ‬‫ماده‌ای که از غده ترشح می‌شود
افقی ۸ مرغ خانگی
افقی ۹ سرپوش دیگ‬‫
افقی ۹ آزاد و وارسته
افقی ۹ پراکندگی
افقی ۱۰ قدر و مرتبه
افقی ۱۰ ملوان و کشتیبان
افقی ۱۰ ‬‫شهر خروس جنگی
افقی ۱۱ سنگریزه
افقی ۱۱ وسیله آب کوبی
افقی ۱۱ نت پنجم‬‫
افقی ۱۱ ناپایدار و فناپذیر
افقی ۱۲ نوعی پارچه نفیس
افقی ۱۲ خواهان
افقی ۱۳ روزانه‬‫
افقی ۱۳ اتصال زمین
افقی ۱۳ بیماری واگیردار
افقی ۱۳ عدد ورزشی
افقی ۱۴ شب آخر ماه‬‫
افقی ۱۴ دو خطی که به هم نرسند
افقی ۱۴ گروه مردم چادرنشین
افقی ۱۵ درختی‬‫ گرمسیری با میوه‌ای ترش و هسته‌دار
افقی ۱۵ طبقه‌بندی جانوران‬
عمودی ۱ چتر نجات
عمودی ۱ بد و ناپسندیده
عمودی ۲ پسوند شباهت
عمودی ۲ ‬‫آسیب و صدمه
عمودی ۲ رود فرانسه
عمودی ۲ آماس
عمودی ۳ پایتخت ایتالیا
عمودی ۳ حرف‬‫ نوروزی
عمودی ۳ گنجشک
عمودی ۳ خرما فروش
عمودی ۴ زبان‌دار بی‌زبان
عمودی ۴ از آب‬‫ می‌گیرند
عمودی ۴ گربه کوچک
عمودی ۵ واحد نظامی
عمودی ۵ از تالیفات آذری ‬‫طوسی
عمودی ۶ مقابل خیر
عمودی ۶ مانع آب
عمودی ۶ تازه به دوران رسیده
عمودی ۶ بالا‬‫ آمدن آب دریا
عمودی ۷ از زیباترین سراب‌های کرمانشاه
عمودی ۷ استخوان‬‫ انگشت
عمودی ۷ آینده
عمودی ۸ رنگ طلایی
عمودی ۸ قوزه پنبه
عمودی ۸ چوب خوشبو
عمودی ۸ ‬‫خراسان قدیم
عمودی ۹ پسوند آلودگی
عمودی ۹ کوهان شتر
عمودی ۹ پنهان شدن‬‫ در اصطلاح نظامی
عمودی ۱۰ خودم
عمودی ۱۰ مقروض
عمودی ۱۰ ناپایدار
عمودی ۱۰ حرف آخر‬‫ انگلیسی
عمودی ۱۱ قومی که در غاری به خواب چند صد ساله رفتند
عمودی ۱۱ ‬‫زن نیکوکار فرعون
عمودی ۱۲ از پیامبران بنی‌اسرائیل
عمودی ۱۲ کلمه پرسش‬‫
عمودی ۱۲ بخشش و احسان
عمودی ۱۳ وجود ندارد
عمودی ۱۳ حکمت ارسطو
عمودی ۱۳ گل جوی‬‫ آب
عمودی ۱۳ ضمیر اشاره
عمودی ۱۴ تخم گیاه
عمودی ۱۴ دست عرب
عمودی ۱۴ اثر و علامت‬‫
عمودی ۱۴ نگاه و نظر
عمودی ۱۵ ترسیدن
عمودی ۱۵ شهر و بندری در شمال لبنان که از‬‫ بنادر نفتی این کشور است‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz