جواب مرحله ۳۲۷ جدولانه ۲

آرایش
آزاده
آشتی
اثر بالزاک
اثر عباس معروفی
از حروف صامت
از درندگان
از رفته به جا می ماند
از موسسات مالی
از مراکز استان ها
از مراکز استان ها
از میوه ها
اطلاع و خبر
بالا آمدن آب دریا
بت
بخشش و عطا
بریدن سر قلم
بلبل
بیزاری
پادشاه
پرنده نامه بر
پول ژاپن
پیمان
جنس نوعی ظرف
جیرجیرک
چاق
چهار نعل رفتن اسب
حرارت و گرمی
خردمندی
خوراکی از تخم مرغ
داخل
درون دهان
دزد
دقیق
دین داشتن
راه کوتاه
زمین پر از چمن
شایسته بودن
شب عرب
شهد
شهر آذربایجان غربی
شهر بی دفاع
شهر چهارمحال و بختیاری
شهر خراسان شمالی
صدمه
ضمیر فرانسوی
فراخ
فرستنده
قسم نامه پزشکان
قعر
گفتگوی همراه با خنده
گوشت بریان
لبه تیغ
مایعی بی رنگ و معطر
مجبور کردن به انجام کاری
مرغ سلیمان
موجود بی جان و بی حرکت
ناز و خرام
نطفه در آن منعقد می شود
نماد مجموع در ریاضیات
هدایت شده
هوشیار
وادار کردن
والیبالیست ایرانی
کشته شدن
کوشش
یک دفعه

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar