جواب مرحله ۳۲۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ دستیار و معاون
افقی ۱ از شهرهای اصفهان
افقی ۲ دانه‌کش‬‫ بی‌آزار
افقی ۲ کشور یخ‌های جاویدان
افقی ۲ فراموشکار
افقی ۳ سخن یاوه
افقی ۳ ‬‫مدافع فوتبال
افقی ۳ پناهگاه
افقی ۳ قوم مغول
افقی ۴ طایفه ترکمن
افقی ۴ اثری‬‫ از احمد شاملو
افقی ۵ جرات
افقی ۵ طاقچه قدیمی
افقی ۵ کیمیای جدید
افقی ۵ ‬‫اندک
افقی ۶ چوب بلند
افقی ۶ شعر ژاپنی
افقی ۶ پایتخت یونان
افقی ۷ شهر‬‫ توت
افقی ۷ ساز کلیسا
افقی ۷ کاخی در پاریس
افقی ۸ از شهرهای گیلان‬‫
افقی ۸ پارچه زری
افقی ۹ دلچسب و خوشایند
افقی ۹ پسوند شباهت
افقی ۹ چهره‬‫
افقی ۱۰ کودکی که از پا متولد شود
افقی ۱۰ اطراف چیزی
افقی ۱۰ خزنده گزنده‬‫
افقی ۱۱ خجسته
افقی ۱۱ پسر فریدون
افقی ۱۱ او
افقی ۱۱ دیلم
افقی ۱۲ مشاهده کردن‬‫
افقی ۱۲ قند سوخته
افقی ۱۳ مشاور
افقی ۱۳ گل نومیدی
افقی ۱۳ شلوار جین
افقی ۱۳ همراه ‬‫لرز
افقی ۱۴ خواهش‌های نفسانی
افقی ۱۴ خمس
افقی ۱۴ پدربزرگ
افقی ۱۵ از آثار‬‫ نظامی گنجوی
افقی ۱۵ راد‬
عمودی ۱ جوهر نشادر
عمودی ۱ از وسایل پیرایشی آقایان‬‫
عمودی ۲ مهمانی‌اى که معمولا با خوردن خوراک همراه است
عمودی ۲ ‬‫جمع دنی
عمودی ۲ حرف فاصله
عمودی ۲ از شهرهای آذربایجان شرقی
عمودی ۳ ‬‫زمین ترکی
عمودی ۳ ابزار نجاری
عمودی ۳ زندان عرب
عمودی ۳ مهربان
عمودی ۴ از حروف‬‫ یونانی
عمودی ۴ پدر آذری
عمودی ۴ داغ
عمودی ۵ واحد پول بنگلادش
عمودی ۵ مخترع برق‬‫گیر
عمودی ۶ حرف ندا
عمودی ۶ خشکی
عمودی ۶ سنگ خارا
عمودی ۶ دریای عرب
عمودی ۷ قهوه‬‫ فوری
عمودی ۷ آفریده شدگان
عمودی ۷ تنها
عمودی ۸ اجازه و رخصت
عمودی ۸ برگ برنده‬‫
عمودی ۸ شامل همه می‌شود
عمودی ۸ فنجان
عمودی ۹ بینی
عمودی ۹ رسا
عمودی ۹ بارومتر
عمودی ۱۰ اثر‬‫ پا
عمودی ۱۰ نقاش سبک کوبیسم
عمودی ۱۰ مساوی
عمودی ۱۰ اتمسفر زمین
عمودی ۱۱ دماپا‬‫
عمودی ۱۱ سیب آذری است و فیلمی از اکبر صادقی
عمودی ۱۲ شاعر ایرانی‬‫ قرن ششم هجری
عمودی ۱۲ پشم شتر
عمودی ۱۲ بی‌سواد
عمودی ۱۳ لکنت زبان
عمودی ۱۳ هر‬‫چیز بد و زشت
عمودی ۱۳ روغن زیتون
عمودی ۱۳ اثر رطوبت
عمودی ۱۴ پسوند شباهت‬‫
عمودی ۱۴ همراه شلوار
عمودی ۱۴ وعده دیدار
عمودی ۱۴ ماه پرتابی
عمودی ۱۵ قوی
عمودی ۱۵ مرکز‬‫ استان لرستان‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar