جواب مرحله ۳۲۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ پایتخت مقاومت ایران
افقی ۱ وسیله‌ای برای انتقال حرکت دورانی فرمان به چرخ‌ها
افقی ۲ اشعه مجهول
افقی ۲ از تیم‌های فوتبال انگلیس
افقی ۳ نوعی شیرینی
افقی ۳ سرزمین
افقی ۳ زمان فرنگی
افقی ۳ حرف ندا
افقی ۴ ساده‌لوح
افقی ۴ زیرانداز خفته
افقی ۴ نادر
افقی ۵ حواس‌پرت
افقی ۵ سالخورده
افقی ۵ مخترع زیردریایی
افقی ۶ یکدندگی
افقی ۶ شیرینی شاخه‌ای
افقی ۶ کال
افقی ۷ تمدنی باستانی در آمریکای مرکزی
افقی ۷ کشور «امان»
افقی ۷ نمونه خروار
افقی ۸ ضربه سر
افقی ۸ شب بلند سال
افقی ۸ اثری از نیما یوشیج
افقی ۸ یک و یک
افقی ۹ از حروف مقطعه قرآن
افقی ۹ خرمن ماه
افقی ۹ پیکار
افقی ۱۰ پارسای دیرنشین
افقی ۱۰ بهابازار
افقی ۱۰ کنفرانس تاریخی
افقی ۱۱ نام «ملویل» نویسنده نهنگ سفید
افقی ۱۱ آرزوها
افقی ۱۱ کلام آرزو
افقی ۱۲ وادار کردن
افقی ۱۲ صفت پدر رستم
افقی ۱۲ جوش چرکی
افقی ۱۳ حس بویایی
افقی ۱۳ کابوس
افقی ۱۳ همسر حضرت ابراهی (ع)
افقی ۱۳ شخص
افقی ۱۴ جداره
افقی ۱۴ بازرگان
افقی ۱۵ پسیکولوژی
افقی ۱۵ شهری در آذربایجان شرقی
عمودی ۱ از تابلوهای رنوار نقاش فرانسوی
عمودی ۱ سخن موزون
عمودی ۲ متداول
عمودی ۲ نامی زنانه
عمودی ۳ نت چهارم
عمودی ۳ دهانه اسب
عمودی ۳ بیهوده
عمودی ۳ مادر به زبان محلی
عمودی ۴ موشک آلمانی
عمودی ۴ مکان
عمودی ۴ کارش دیدن و بررسی کردن چیزی است
عمودی ۵ از گویش‌های زبان لری
عمودی ۵ پنبه تابیده چراغ خوراک‌پزی
عمودی ۵ مریض
عمودی ۶ پوشاننده
عمودی ۶ جمع ادب
عمودی ۶ گاز مرداب
عمودی ۷ مقابل پنبه‌ کرده
عمودی ۷ صمغی بسیار تلخ
عمودی ۷ چه کسی را؟
عمودی ۸ نیم‌صدای سگ
عمودی ۸ کشور هاوانا
عمودی ۸ تنگه‌ای در جنوب ایران
عمودی ۸ آخرین نازی
عمودی ۹ مسدود کردن
عمودی ۹ کوکب
عمودی ۹ رنگ زغال
عمودی ۱۰ پرده‌در
عمودی ۱۰ دینداری
عمودی ۱۰ ابزارها
عمودی ۱۱ نام زنانه
عمودی ۱۱ قلاب ماهیگیری
عمودی ۱۱ کاپ ورزشی
عمودی ۱۲ شهری در گلستان
عمودی ۱۲ تیز
عمودی ۱۲ نوعی قایق کوچک
عمودی ۱۳ تکرار حرف
عمودی ۱۳ دردها
عمودی ۱۳ وسیله برقی اتومبیل
عمودی ۱۳ علامت مفعولی
عمودی ۱۴ فیلسوف اندلسی و شارح آثار ارسطو
عمودی ۱۴ فرق سر
عمودی ۱۵ پیامبر
عمودی ۱۵ به حالت ناقص و نیمه‌درست

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar