جواب مرحله ۳۲۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ این ضرب‌المثل کنایه‌ای است برای دایه از مادر‬‫ مهربان‌تر
افقی ۱ از هنرمندان تئاتر، سینما و تلویزیون ایران و از ‬‫ایفاگران نقش در مجموعه تلویزیونی خاک سرخ که به عنوان‬‫ سفیر حسن نیت یونیسف نیز فعالیت می کند
افقی ۲ خردمند‬‫
افقی ۲ تهیدست و بی چیز
افقی ۲ ناحیه حکمرانی و منطقه حکومت.‬
افقی ۳ معروف
افقی ۳ فکر و تأمل در کار
افقی ۳ حصیر بافته شده از نی‬‫ شکافته
افقی ۳ گشاینده و شکافنده
افقی ۴ دانش آموختن
افقی ۴ ستوده و‬‫ پسندیده
افقی ۴ آن چه برای راهنمایی در جایی نصب کنند
افقی ۴ نرم و‬‫ روان
افقی ۵ سنگریزه
افقی ۵ عهده‌دار و متصرف در امور کسی
افقی ۵ بزرگ‬‫ و سرور
افقی ۵ سنگ آسیاب
افقی ۵ راضی و خرسند به قسمت خود بودن
افقی ۶ صدای پر و درشت
افقی ۶ از درختان همیشه سبز
افقی ۶ شهری در‬‫ استان کردستان
افقی ۶ گام
افقی ۶ نفس خسته
افقی ۷ عقیده داشتن
افقی ۷ ‬‫کافی
افقی ۷ خانه آخرت
افقی ۷ محله و برزن
افقی ۷ مسیر خون
افقی ۸ نمونه و‬‫ الگو
افقی ۸ تخت آراسته
افقی ۸ وقت و هنگام
افقی ۸ نقاب
افقی ۹ گروه و جماعت‬‫
افقی ۹ نوعی چراغ محفظه‌دار
افقی ۹ دوستی و همدمی
افقی ۹ امیدوار
افقی ۱۰ ‬‫از سرداران افراسیاب
افقی ۱۰ مقابل و برابر هم
افقی ۱۰ نورانی و تابناک
افقی ۱۱ مقدمه کتاب
افقی ۱۱ اثری از ویلیام سامرست موآم نویسنده‬‫ مشهور انگلیسی
عمودی ۱ طناب اسارت
عمودی ۱ صبح زود
عمودی ۲ مهندس و حکیم‬‫ ریاضی عهد باستان
عمودی ۳ اسباب خانه
عمودی ۳ شعله‌ور
عمودی ۴ شهری ‬‫در استان آذربایجان شرقی
عمودی ۴ ویتامین انعقاد خون
عمودی ۴ گاز حیات
عمودی ۵ حرف ندا
عمودی ۵ نیرومند و مقتدر
عمودی ۵ بند دست
عمودی ۶ خشن و‬‫ ناهموار
عمودی ۶ عناد و ستیزه‌جویی
عمودی ۶ آسودگی
عمودی ۷ پیام خداوند به‬‫ رسولش
عمودی ۷ شرح و تعبیر
عمودی ۸ بوی خوش
عمودی ۸ منزل و عمارت
عمودی ۹ ‬‫معاون
عمودی ۹ هلهله شادی
عمودی ۱۰ سربست کارخانه
عمودی ۱۰ نکته باریک‬‫
عمودی ۱۰ فایده و منفعت
عمودی ۱۱ دور شدن از نظر
عمودی ۱۱ شهر و بندری در غرب‬ ‫اسکاتلند
عمودی ۱۱ فاش کردن خبر
عمودی ۱۲ گوناگونی
عمودی ۱۲ هر یک از دو‬‫ قطعه استخوان که حفره‌های دندانی در آن جای دارند
عمودی ۱۳ ‬‫نویسنده مشهور فرانسوی صاحب اثر «ژان کریستف»
عمودی ۱۳ شورش‬‫ و آشوب
عمودی ۱۴ سنجش و اندازه گیری
عمودی ۱۴ استخوان شانه
عمودی ۱۵ ‬‫سخن و گفتار
عمودی ۱۵ از پرندگان زیبا
عمودی ۱۵ نازک و زودشکن
عمودی ۱۶ گریز‬‫ و نفرت
عمودی ۱۶ سرنوشت
عمودی ۱۶ طرف و جانب
عمودی ۱۷ حاجت و مقصود‬‫
عمودی ۱۷ رطوبت
عمودی ۱۷ پایتخت لهستان
عمودی ۱۸ یاری‌گری
عمودی ۱۸ خداشناس‬‫ و راسخ در دین
عمودی ۱۹ شهری در استان کرمان
عمودی ۲۰ ‬‫توانستن و از عهده بر آمدن
عمودی ۲۰ نوعی پارچه ابریشمی رنگین

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz