جواب مرحله ۳۲۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ جعبه استامپ
افقی ۱ یکی از اشکال‬‫ تبعیض نژادی را بیان می‌کند
افقی ۲ گریبان لباس
افقی ۲ پیوسته و پشت‬‫ سر هم
افقی ۲ پایتخت ویتنام‬‫
افقی ۳ کاغذ کپی
افقی ۳ زین و برگ اسب‬‫
افقی ۳ توان‬‫
افقی ۴ نام کوچک گاندی
افقی ۴ بازیکن‬‫ تیم بایرن مونیخ
افقی ۴ جدا‬‫
افقی ۵ کلاه فرنگی
افقی ۵ قدم یکپا
افقی ۵ ‬‫رد پای آب!
افقی ۵ سلک‬‫
افقی ۶ معصیت
افقی ۶ کلمه تصدیق ‬‫بی‌ادبانه
افقی ۶ منفرد‬‫ی‬‫
افقی ۷ راز نهفته
افقی ۷ چاشنی مرکباتی‬‫ کباب کوبیده
افقی ۷ سبیل‬‫
افقی ۸ یکی از گونه‌های لبنیات
افقی ۸ ‬‫‫پایدار
افقی ۸ آیین‌ها
افقی ۹ مقصد رود
افقی ۹ مرطوب
افقی ۹ ‬‫یک سازمان اقتصادی منطقه‌ای
افقی ۱۰ گچ خیاطی
افقی ۱۰ دوستی خالص‬‫
افقی ۱۰ همیشه‬‫
افقی ۱۱ با گفت آید
افقی ۱۱ نوعی موسیقی‬‫
افقی ۱۱ پنبه پاک نکرده
افقی ۱۱ مانع آب‬‫
افقی ۱۲ خالکوبی
افقی ۱۲ خوب، خوش
افقی ۱۲ سلاح کمری‬‫
افقی ۱۳ گوهری سبز رنگ
افقی ۱۳ وسط
افقی ۱۳ مارکی بر خودرو که انواع مختلفی چون تینا، مورانو‬‫و... دارد‬‫
افقی ۱۴ از جمله شاعران و دانشمندان ایرانی سده ۶ قمری در دوران سلجوقیان
افقی ۱۴ بیگانگان‬‫
افقی ۱۴ رشته‌ای در شمشیربازی‬‫
افقی ۱۵ کامل‌ترین وسیله سنجش نیرو و توانایی‌های خودرو
افقی ۱۵ محبوب‬
عمودی ۱ پرش عصبی
عمودی ۱ چنگ
عمودی ۱ از قالب‌های شعر
عمودی ۲ سکنی گزیدن
عمودی ۲ پدر علم ژنتیک
عمودی ۲ خواهش‬‫
عمودی ۳ گلوله فلزی
عمودی ۳ چاره و علاج
عمودی ۳ کشوری بود متشکل از روسیه و چندین جمهوری متحد‬‫
عمودی ۴ وال
عمودی ۴ تر و تازه
عمودی ۴ پول قدیمی‬‫
عمودی ۵ مرکز لائوس
عمودی ۵ نام روبن بازیکن هلندی
عمودی ۵ قمر مشتری‬‫
عمودی ۶ منقار مرغان
عمودی ۶ متحیر
عمودی ۶ چرم‬‫
عمودی ۷ شرح
عمودی ۷ دوری از مسابقه
عمودی ۷ پول میانمار‬‫
عمودی ۸ هر چیز بد و زشت
عمودی ۸ دستگاهی برای انداز‌ه‌گیری فشار بخار و گازها
عمودی ۸ از مصالح ساختمانی
عمودی ۹ عضو ماشین
عمودی ۹ پاکسازی گیاهان هرز از زمین زراعت
عمودی ۹ عرض‬‫
عمودی ۱۰ خشکی بزرگ عالم
عمودی ۱۰ کمند
عمودی ۱۰ یکی از ضمایر شخصی پیوسته‬‫
عمودی ۱۱ طریق میانبر
عمودی ۱۱ نامرتب‬
عمودی ۱۱ میوه‌ای با پوست ضخیم و گوشتی و دانه‌های خوراکی
عمودی ۱۲ ضمیر ملکی
عمودی ۱۲ خرما‌فروش
عمودی ۱۲ مقابل قهر
عمودی ۱۳ زن همنشین
عمودی ۱۳ صورتگر
عمودی ۱۳ سمت چپ
عمودی ۱۴ واحد پول پرتقال
عمودی ۱۴ غزوه پیامبر اکرم (ص)
عمودی ۱۴ همه بدن
عمودی ۱۵ پارتیشن
عمودی ۱۵ محکم و استوار
عمودی ۱۵ ترتیب و جایگاه سوره توبه در قرآن مجید

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz