جواب مرحله ۳۲۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ مسن
افقی ۱ بازیگر مرد فیلم‬‫ سینمایی فرشته‌ها با هم می‌آیند ‬‫(روی پرده سینماها) به کارگردانی‬‫ حامد محمدی‬‫
افقی ۲ ماه نهم
افقی ۲ کشور آسیایی
افقی ۲ ‬‫شاطر‬‫
افقی ۳ ساز میز مانند
افقی ۳ شعله
افقی ۳ ‬‫ابر سفید‬‫
افقی ۴ درخت زینتی
افقی ۴ آفرین
افقی ۴ ‬‫کشور صنعا‬‫
افقی ۵ روز بانوان!
افقی ۵ مفت
افقی ۵ بوییدن‬‫
افقی ۵ حاوی‬‫
افقی ۶ هرز
افقی ۶ فشار روانی
افقی ۶ احسنت‬‫
افقی ۷ جماعت‌ها
افقی ۷ هال
افقی ۷ دم بریده‬‫
افقی ۸ از پسران فریدون
افقی ۸ سردی
افقی ۸ ‬‫عفو، عطا‬‫
افقی ۹ گندیده و متعفن
افقی ۹ پوششی‬‫ برای دارو
افقی ۹ اما‬‫
افقی ۱۰ چاره
افقی ۱۰ جانوری با زهری‬‫ کشنده
افقی ۱۰ افسوس و پشیمانی‬‫
افقی ۱۱ سالک
افقی ۱۱ اشاره به ذات حق
افقی ۱۱ مایه
افقی ۱۱ سایه‬‫
افقی ۱۲ بخشیدن
افقی ۱۲ کاشتنی انفجاری
افقی ۱۲ انجام اقدامات لازم و احتیاط‌های پیش‌بینی ‬‬‫شده در به کار اندازی هر موتور نو یا تازه تعمیر شده تا زمان هماهنگ شدن‬‫ کارکردهای قطعات آن‬‫
افقی ۱۳ بسیار مهربان
افقی ۱۳ بلا و زیرک
افقی ۱۳ گیاهی خوشبو‬‫
افقی ۱۴ ناگوار بودن
افقی ۱۴ پای ثابت بستنی
افقی ۱۴ از مصالح‬‫
افقی ۱۵ عصب‌شناسی
افقی ۱۵ سطح جانبی چیزی‬
عمودی ۱ جام قهرمانی
عمودی ۱ پرداختنی واجب در راه خدا
عمودی ۱ پادشاه موسیقی جهان‬‫
عمودی ۲ بیهوده‌گویی
عمودی ۲ روحانی زردشتی
عمودی ۲ بی‌ادب و شریر
عمودی ۳ یکی از زیباترین شهرهای ایران
عمودی ۳ نوعی جواهر
عمودی ۳ اسب تندرو‬‫
عمودی ۴ عقیم
عمودی ۴ قسمت جلوی میدان جنگ
عمودی ۴ نمونه نمایشی‬‫
عمودی ۵ کوه مکه
عمودی ۵ نیمه‌گرم
عمودی ۵ تپه‬‫
عمودی ۶ قسمی حلوا
عمودی ۶ ورودی خانه
عمودی ۶ گردنبند‬‫
عمودی ۷ جد و جهد
عمودی ۷ مایع ترشی
عمودی ۷ کشوری واقع در غرب شبه جزیره اسکاندیناوی‬‫ و غرب سوئد‬‫
عمودی ۸ فر و شکوه
عمودی ۸ یک بازی کودکانه کلاسیک
عمودی ۸ حلقوم‬‫
عمودی ۹ ملکه آدریاتیک
عمودی ۹ شش‬ عرب
عمودی ۹ اتاق راه‌آهن
عمودی ۱۰ باغ جاودانی در جهان
عمودی ۱۰ میوه شیرین
عمودی ۱۰ هالوژن نمک
عمودی ۱۱ رود آرام روسیه
عمودی ۱۱ قدرت
عمودی ۱۱ بی‌بندوبار
عمودی ۱۲ عیب
عمودی ۱۲ باعث
عمودی ۱۲ غذای نوروزی
عمودی ۱۳ سبد
عمودی ۱۳ سرپیچی از قانون
عمودی ۱۳ پارچه‌ای گرانبها
عمودی ۱۴ دوقلو
عمودی ۱۴ تزئین پلو
عمودی ۱۴ وسیله رگ‌زنی
عمودی ۱۵ پیداکننده
عمودی ۱۵ ابزار باغبانی
عمودی ۱۵ مادربزرگ

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz