جواب مرحله ۳۲۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ رفوزه
افقی ۱ مخترع ماشین حساب
افقی ۱ خداى دروغین‬‫
افقی ۲ محافظ گل
افقی ۲ رازها
افقی ۲ قهرمان شاهنامه که براى اثبات‬‫ بى‌گناهى از آتش گذشت
افقی ۳ ترکیب شیمیایى آبدار
افقی ۳ ‬‫سخن، کلام
افقی ۴ ... را گل نکنیم
افقی ۴ فرمانده
افقی ۴ رشوه دادن‬‫
افقی ۴ نشانه تیراندازى
افقی ۵ دریانورد نامدار پرتغالى که اقیانوس‬‫ آرام را با کشتى درنوردید
افقی ۶ بهشت ارم را بنا نهاد
افقی ۶ ‬‫فرمانروا
افقی ۶ داراى تشدید
افقی ۷ نوعى شیرینى خرمایى
افقی ۷ ‬‫سمبل اسارت
افقی ۷ از ویتامین‌ها
افقی ۸ حیوانى نشخوار کننده‬‫ و علفخوار
افقی ۸ نسبت دو زن با یک شوهر
افقی ۸ دارو
افقی ۸ آداب‬‫ و رسوم
افقی ۹ رخساره
افقی ۹ شکاف باریک
افقی ۹ طولانى‌ترین‬‫ رود ایران
افقی ۱۰ نوعى پرتقال
افقی ۱۰ بارکش
افقی ۱۰ فرومایه‬‫
افقی ۱۱ از آثار عبدالرحمن جامى، شاعر و عارف قرن نهم‬‫
افقی ۱۲ زراعت کردن
افقی ۱۲ حیوان صحرانورد
افقی ۱۲ ثبت کردن‬‫ مطلب در جایى
افقی ۱۲ سرراست
افقی ۱۳ پرداخت وجه به حساب‬‫ بانکى
افقی ۱۳ پایتخت بلژیک
افقی ۱۴ مذهب بومى ژاپن
افقی ۱۴ از‬‫ پیامبران بنى‌اسراییل
افقی ۱۴ حیوان حرام گوشت
افقی ۱۵ شهر‬‫ توت
افقی ۱۵ آزاد شدن انرژى به صورت ناگهانى و شدید
افقی ۱۵ قادر
عمودی ۱ مرکز اندیشه
عمودی ۱ فاش کردن
عمودی ۱ چاشنى غذایى‬‫
عمودی ۲ استراتژى
عمودی ۲ قسمت‌هاى پایانى هر چیز
عمودی ۲ پول ژاپن‬‫
عمودی ۳ فارسى باستان
عمودی ۳ طبق دستور پزشک مصرف کنید
عمودی ۳ ‬‫عنوان پادشاهان مصر باستان بود
عمودی ۴ طلوع کردن
عمودی ۴ عدل‬‫ و انصاف
عمودی ۴ پدر آذرى
عمودی ۵ دنیا و آخرت
عمودی ۵ دریاچه دیدنى‬‫ لرستان
عمودی ۵ درختى برگ ریز و زیبا
عمودی ۶ همسر حضرت‬‫ ابراهیم (ع)
عمودی ۶ سرپرست صد نفر از نظامیان در دوره قاجار‬‫
عمودی ۷ دور افتاده
عمودی ۷ تکنولوژى به‌کارگیرى خواص جدیدى از‬‫ مواد در ابعاد کمتر از میکرومتر
عمودی ۷ آمیختگى
عمودی ۸ دو یار همقد‬‫
عمودی ۸ مترسک
عمودی ۸ صداى خنده بلند
عمودی ۸ نت ششم
عمودی ۹ فعالیت‬‫ اوقات فراغت
عمودی ۹ بحر
عمودی ۹ گاو عربى
عمودی ۱۰ برقى که مقدار موثر‬‫ ولتاژ آن بیش از هزار ولت است
عمودی ۱۰ سبز مایل به خاکسترى‬‫
عمودی ۱۱ دوره کارآموزى
عمودی ۱۱ فانوس دریایى
عمودی ۱۱ اهل کرواسى‬‫
عمودی ۱۲ همسر حضرت یعقوب (ع)
عمودی ۱۲ دست مالیدن
عمودی ۱۲ از محلات‬‫ قدیمى شمال تهران
عمودی ۱۳ عامل سازگارى یا ناسازگارى‬‫ خونى
عمودی ۱۳ محکم و استوار
عمودی ۱۳ بخشندگى
عمودی ۱۴ رایحه
عمودی ۱۴ عضو‬‫ جونده
عمودی ۱۴ حروف ادغام در زبان عربى
عمودی ۱۵ رفتن به مکان‬‫ مقدس
عمودی ۱۵ علم حرکت اجسام بر اثر نیرو
عمودی ۱۵ نیم‌کاسه!‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar