جواب مرحله ۳۲۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ روزنامه‌ای آلمانی‌زبان که در اتریش منتشر می‌شود
افقی ۱ از‬‫ مناطق گردشگری آمل با طبیعت بکر
افقی ۲ از آثار سیاوش کسرایی
افقی ۲ ‬‫اداره دادگستری
افقی ۲ گرگ تازی
افقی ۳ چشم
افقی ۳ خوک وحشی
افقی ۳ حقیقی‬‫
افقی ۴ گل بنفشه
افقی ۴ درخت زبان گنجشک
افقی ۴ نرمه بینی
افقی ۵ نت پنجم‬‫ موسیقی
افقی ۵ خدا و پروردگار
افقی ۵ استاندار قدیم
افقی ۵ رنگ موی فوری‬‫
افقی ۶ کفش فصل زمستان
افقی ۶ لقب امام دهم (ع)
افقی ۶ کندن، جدا کردن‬‫
افقی ۷ عقاب سیاه
افقی ۷ وزرای خلفای عباسی
افقی ۷ کیسه نگهداری دوغ‬‫
افقی ۸ براده فلز
افقی ۸ از خود راضی و ننر
افقی ۸ نخ بافتنی
افقی ۹ هیچ وقت
افقی ۹ کشوری‬‫ در قاره سیاه
افقی ۹ آذر
افقی ۱۰ با ... آشنا سخن آشنا بگو
افقی ۱۰ علم سرشماری
افقی ۱۰ ‬‫گیرنده امواج
افقی ۱۱ تلخ عرب
افقی ۱۱ قتل سیاسی
افقی ۱۱ هر چیز گرد
افقی ۱۱ ضمیر‬‫ اشاره
افقی ۱۲ پدال زیر پای راننده
افقی ۱۲ دریافت امری
افقی ۱۲ دربند بودن
افقی ۱۳ ‬‫غیرمذهبی
افقی ۱۳ ره‌آورد تابستان
افقی ۱۳ کفش چرمی
افقی ۱۴ بخشی از اوستا‬‫
افقی ۱۴ شعر چهار مصراعی
افقی ۱۴ سنگ چاقو تیزکنی
افقی ۱۵ خانه عنکبوت
افقی ۱۵ ‬‫گاز جوشکاری‬
عمودی ۱ تجارت
عمودی ۱ از مهمترین و بلندترین کوه‌های دنیا در شبه قاره‬‫ هند
عمودی ۲ از پیامبران بنی‌اسرائیل
عمودی ۲ رازها
عمودی ۲ حیوان نجیب
عمودی ۳ شاگرد‬‫ مغازه
عمودی ۳ قفل ساز
عمودی ۳ حلال رنگ
عمودی ۴ مردن سخت
عمودی ۴ حرص و طمع‬‫
عمودی ۴ افیون
عمودی ۵ مانع آب
عمودی ۵ پایتخت بوتان
عمودی ۵ پارچه روپوشی
عمودی ۶ رستنی‬‫ نهانزا
عمودی ۶ ماده کشنده
عمودی ۶ اسرار
عمودی ۶ راندن مزاحم
عمودی ۷ سلام و تحیت
عمودی ۷ چوب‬‫ بریده شده
عمودی ۷ توپ چوگان
عمودی ۸ سهل و ساده
عمودی ۸ صاف و مسطح
عمودی ۸ نامی‬‫ برای آفتاب‌پرست
عمودی ۹ همراه تب
عمودی ۹ برای پیشگیری از بیماری تزریق‬‫ می‌شود
عمودی ۹ نامیده شده
عمودی ۱۰ حرف تردید
عمودی ۱۰ جنس مقابل نر
عمودی ۱۰ عدل و‬‫ انصاف
عمودی ۱۰ پدر آذری
عمودی ۱۱ ستاره دنباله‌دار
عمودی ۱۱ نخ بافتنی
عمودی ۱۱ بله انگلیسی‬‫
عمودی ۱۲ جادوگر قوم بنی‌اسرائیل
عمودی ۱۲ دوش
عمودی ۱۲ پیرو دین مسیح
عمودی ۱۳ زور و‬‫قدرت
عمودی ۱۳ از مصالح ساختمانی
عمودی ۱۳ کفش چرمی
عمودی ۱۴ اشاره به نزدیک
عمودی ۱۴ ‬‫عالم فرشتگان
عمودی ۱۴ فرستادن
عمودی ۱۵ ایاز
عمودی ۱۵ نمونه رایگان کالا‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar