جواب مرحله ۳۱۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اوهام
افقی ۱ ارتشا
افقی ۲ روز
افقی ۲ جهل
افقی ۲ خواهش‌های نفسانی
افقی ۳ خوابگاه
افقی ۳ خواب خوش
افقی ۳ ششلول
افقی ۴ پرداخت با قلم
افقی ۴ غذای ‬‫ساده
افقی ۴ گویند دوستی آورد
افقی ۵ همسر مرد
افقی ۵ از شخصیت‌های رمان‬‫ بینوایان
افقی ۵ از پادشاهان ساسانی
افقی ۵ حرف ندا
افقی ۶ سخنور
افقی ۶ امیر پریشان‬‫
افقی ۶ دیروز
افقی ۷ خالص
افقی ۷ راه‌آهن شهری
افقی ۷ سروده
افقی ۸ گریز
افقی ۸ غله پاک‬‫کرده
افقی ۸ اصطلاحی در ورزش کشتی
افقی ۹ فتنه
افقی ۹ پایتخت پاناما
افقی ۹ پول‬‫ خارجی
افقی ۱۰ پیشوندى که بر سر بعضى کلمات مى‌آید و معنى‬‫ همه و تمام مىدهد
افقی ۱۰ خروس جنگی
افقی ۱۰ نامی پسرانه
افقی ۱۱ راس
افقی ۱۱ از‬‫ شهرهای استان مرکزی
افقی ۱۱ قطار شهری
افقی ۱۱ اشاره به دور
افقی ۱۲ کنجد‬‫ کوبیده
افقی ۱۲ واحد سطح
افقی ۱۲ چهره خود را در آن می‌بینیم
افقی ۱۳ حس‬‫ بساوایی
افقی ۱۳ قلعه مستحکم
افقی ۱۳ یکتا
افقی ۱۴ آرزوانه
افقی ۱۴ غربی‌ترین کشور‬‫ اروپایی
افقی ۱۴ مجلس بزرگان
افقی ۱۵ پستچى
افقی ۱۵ آباد، دایر‬
عمودی ۱ اصطلاحی در ورزش کشتی
عمودی ۱ از حروف یونانی
عمودی ۲ کشور‬‫ فلاسفه
عمودی ۲ سلسله نادرشاه
عمودی ۲ کلام پرسش
عمودی ۳ سیخ کباب
عمودی ۳ گل‬‫ همیشه بهار
عمودی ۳ پیشوا
عمودی ۴ تاکید شده
عمودی ۴ مظهر روشنایی
عمودی ۴ از وسایل‬‫ بازی کودکان در پارک‌ها
عمودی ۵ لحظه کوتاه
عمودی ۵ خبرگزاری انگلستان‬‫
عمودی ۵ بى‌عقل، احمق
عمودی ۶ ساز تیره
عمودی ۶ دارای سطح ناصاف
عمودی ۶ از شهرهای‬‫ کرمانشاه
عمودی ۶ تک‌خال
عمودی ۷ جوهر خوشنویسی
عمودی ۷ پولی که مستاجر به‬‫ موجر می‌پردازد
عمودی ۷ مرزبان
عمودی ۸ عنوان امپراتوران آلمان
عمودی ۸ یاقوت سرخ‬‫
عمودی ۸ فصیح
عمودی ۹ ورزش آبی
عمودی ۹ شنونده
عمودی ۹ بزرگترین گوزن ایرانی
عمودی ۱۰ ‬‫علامت پیروزی
عمودی ۱۰ خرگوش
عمودی ۱۰ تیره و تار
عمودی ۱۰ جزایر کوچک و بزرگ‬‫ خلیج‌فارس
عمودی ۱۱ چند رئیس
عمودی ۱۱ شهر گدایان
عمودی ۱۱ مروارید
عمودی ۱۲ قضاوت‬‫
عمودی ۱۲ تباهی
عمودی ۱۲ اسباب‌بازی بچگانه
عمودی ۱۳ رام
عمودی ۱۳ رقم‌های بعد از ممیز در‬‫ اعداد
عمودی ۱۳ همسر سمیه، از پیشگامان پذیرش اسلام
عمودی ۱۴ نوعی مارک‬ ‫خودروی کره‌ای
عمودی ۱۴ گذران زندگی
عمودی ۱۴ خمیدگی
عمودی ۱۵ زیبای افسانه‌ای‬‫ یونان باستان
عمودی ۱۵ مستوفی‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz