جواب مرحله ۳۱۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ با محبت
افقی ۱ دستگاهی در تاکسی‌ها
افقی ۲ کنایه از هفت آسمان
افقی ۲ سزاوار
افقی ۳ عید ویتنامی‌ها
افقی ۳ صفت سیب‌زمینی
افقی ۳ پایداری
افقی ۳ شهری در کرمان
افقی ۴ ولیکن
افقی ۴ از غزوات
افقی ۴ عدد کارمندی
افقی ۴ در دو طرف شلوار
افقی ۵ قراردادی برای جبران زیان وارد شده
افقی ۵ جلب نظر کننده
افقی ۵ بلاانقطاع
افقی ۶ محله‌ای در شمال تهران
افقی ۶ صدایی در موسیقی
افقی ۶ اکسید سرب
افقی ۷ راز نهفته
افقی ۷ کودک نوپا
افقی ۷ عدد ورزشی
افقی ۸ کویر مرکزی
افقی ۸ شهری در آلمان
افقی ۸ اشاره نزدیک
افقی ۸ آزاد
افقی ۹ از پسوند‌ها
افقی ۹ ویراستار
افقی ۹ اسب چارپارخانه
افقی ۱۰ محفل و انجمن
افقی ۱۰ سلطان
افقی ۱۰ ترسانیدن
افقی ۱۱ پوستین‌دوز
افقی ۱۱ داروی سیاه معطر
افقی ۱۱ جوانمردی
افقی ۱۲ پایین
افقی ۱۲ بند دست
افقی ۱۲ مجموعه ترشحات
افقی ۱۲ الا
افقی ۱۳ پنج ترکی
افقی ۱۳ نام پسرانه
افقی ۱۳ وجود
افقی ۱۳ وقت توخالی
افقی ۱۴ نوعی گل شیپوری
افقی ۱۴ انگوری مرغوب
افقی ۱۵ شیرینی کرمانشاه
افقی ۱۵ تیم فوتبال مصری
عمودی ۱ نور ماه
عمودی ۱ گیاهی برای آرامش اعصاب
عمودی ۲ از صفات شمارشی
عمودی ۲ تصحیح ادبی
عمودی ۳ خالی
عمودی ۳ فرمانروایی
عمودی ۳ پوشش
عمودی ۳ کمربند طبی
عمودی ۴ هر فصل کتاب
عمودی ۴ از احجام هندسی
عمودی ۴ علامت مال‌التجاره
عمودی ۴ ربودن، گرفتن
عمودی ۵ آب بسیار سرد
عمودی ۵ افزونی
عمودی ۵ گله‌دار و چوپان
عمودی ۶ بمب پرتابی ضامن‌دار
عمودی ۶ سلاح مار
عمودی ۶ این گونه
عمودی ۷ سائل و دریوزه
عمودی ۷ طایفه‌ای از مغولان
عمودی ۷ بلندترین نقطه
عمودی ۸ حرارت دادن
عمودی ۸ از ته دل
عمودی ۸ بسیار بخشنده
عمودی ۸ نوعی شلوار
عمودی ۹ گندم از آسیاب برگشته
عمودی ۹ محل خرید و فروش
عمودی ۹ طعم
عمودی ۱۰ از پادشاهان کیانی
عمودی ۱۰ صفت سرو
عمودی ۱۰ درختچه‌ای در مناطق گرمسیر
عمودی ۱۱ بخشندگی
عمودی ۱۱ از لبنیات
عمودی ۱۱ بسیار کشنده
عمودی ۱۲ روز
عمودی ۱۲ از احادیث نبوی
عمودی ۱۲ عمومی‌تر
عمودی ۱۲ گریبان لباس
عمودی ۱۳ تلخ
عمودی ۱۳ شاخه‌ای از ریاضیات
عمودی ۱۳ گروه گروه
عمودی ۱۳ بیکاره
عمودی ۱۴ تماشاچی
عمودی ۱۴ پایتخت کلمبیا
عمودی ۱۵ مجری برنامه «خندوانه» شبکه نسیم
عمودی ۱۵ خواندن قرآن با قرائت درست

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz