جواب مرحله ۳۱۲ جدولانه ۲

نویسنده آبهای بهاری
فوتبالیست ایتالیایی
رغبت
کار روزمره
نامناسب و ناجور
حالی کردن
گناه و بزه
شیار داخل لوله تفنگ
کمک کننده
از مواد موردنیاز بدن
اثرب اصغر الهی
غذای اصلی
نجات دادن
خراب شدن و فرو ریختن
حرف ندا
مامور هدایت کشتی
ماتم
شکست دادن و پراکندن
داروی بیهوشی
بخشیدن
بدی
از شهرهای بوشهر
پایتخت اروپایی
پول ژاپن
آماس و ورم
مقروض
تیز
لاغر و ضعیف
داخل
جای پیدایش
شبیه
گردش کودکانه
تمام و کامل
عضو طبقه اشراف
درنگ کننده
پرونده
زور و سنگینی
فوتبالیست ایرانی
فرماندار
نرده
پا پیش خوردن
یک دور بازی
خودروساز ایرانی
فیلمی با بازی آتش تقی پور
از ادات پرسش
به کمال رسیدن
الم
به طور کامل
مخلوط کن
تختگاه
آسیب
محل نگهداری پول
اثر محمود دولت آبادی
برگ برنده
نمایش همراه با ساز و آواز
نشانه قرانی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar