جواب مرحله ۳۱۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ قلاب سنگ
افقی ۱ از شهرهای استان تهران
افقی ۲ ‬‫محل گذر
افقی ۲ انبوهی جمعیت
افقی ۲ نامی برای ناهید
افقی ۳ رسم‬‫ و سنت
افقی ۳ از شهرهای خراسان
افقی ۳ بسته شده
افقی ۴ دعا به درگاه‬‫ خدا
افقی ۴ رفوزه
افقی ۴ مخلوط آرد و آب
افقی ۵ سیخونک
افقی ۵ آبزی عظیم‬‫ درنده
افقی ۵ نوکر و غلام
افقی ۵ حرف ندا
افقی ۶ گویند دوستی آورد
افقی ۶ قفل‬‫ چوبی قدیمی
افقی ۶ دستگاه فشار
افقی ۷ شگون
افقی ۷ از شهرهای کرمان‬‫
افقی ۷ نوعی بستنی
افقی ۸ پسران
افقی ۸ قسمتی از پا
افقی ۸ پشتیبانی کردن‬‫
افقی ۹ میرغضب
افقی ۹ قطر دهانه تفنگ
افقی ۹ پیشوای مذهب کاتولیک‬‫
افقی ۱۰ نخست
افقی ۱۰ تعمیر کردن
افقی ۱۰ فراموشکار
افقی ۱۱ حرف نفی عرب‬‫
افقی ۱۱ سیاهرگ
افقی ۱۱ برادر تور
افقی ۱۱ قصد و اراده
افقی ۱۲ جلگه وسیع
افقی ۱۲ سنگ‬‫ آسیاب
افقی ۱۲ سرمه چشم
افقی ۱۳ فنا و نیستی
افقی ۱۳ آسیابی که با نیروی‬‫ چهارپایان می‌گردد
افقی ۱۳ کرم ابریشم
افقی ۱۴ نامی برای زهره
افقی ۱۴ ‬‫بنگاه و تشکیلات
افقی ۱۴ میوه باب گلو
افقی ۱۵ نسبت میان تاریکی و‬‫ روشنایی
افقی ۱۵ نامطبوع‬
عمودی ۱ زبان مردم کشور توگو
عمودی ۱ یکی از قدیمی‌ترین‬‫ پزشکان تاریخ
عمودی ۲ غیرمذهبی
عمودی ۲ اثر ماکسیم گورکی
عمودی ۲ مادر‬‫ترک
عمودی ۳ آماده و فراهم
عمودی ۳ پشت و عقب چیزی
عمودی ۳ پدری
عمودی ۴ ‬‫خوب و پسندیده
عمودی ۴ عود
عمودی ۴ تحریکات شیطانی
عمودی ۵ دوش
عمودی ۵ آش‬‫ ساده
عمودی ۵ از دین برگشتن
عمودی ۶ چانه به هم ریخته
عمودی ۶ طعنه‌زن پیاز‬‫
عمودی ۶ بیماری‌های واگیر فصل سرما
عمودی ۶ طرف و جهت
عمودی ۷ عهد‬‫ و زمان
عمودی ۷ سود از کسب و تجارت
عمودی ۷ از شهرهای سیستان و‬‫ بلوچستان
عمودی ۸ یکان
عمودی ۸ بیماری و رنجوری
عمودی ۸ یکی از غلات‬‫
عمودی ۹ سازمان آزادی‌بخش فلسطین
عمودی ۹ نقاش نامدار ایتالیایی
عمودی ۹ ‬‫استانی در هند
عمودی ۱۰ تکیه بر پشتی
عمودی ۱۰ سمت مشرق
عمودی ۱۰ اولاد‬‫
عمودی ۱۰ دیدنی در ارتش
عمودی ۱۱ امکانپذیر
عمودی ۱۱ گرما
عمودی ۱۱ رمق آخر
عمودی ۱۲ ‬‫سیر کوهی
عمودی ۱۲ ناچیز و اندک
عمودی ۱۲ بجای آوردن سجده
عمودی ۱۳ پاره
عمودی ۱۳ ‬‫پشت سر هم
عمودی ۱۳ پرنده‌ای شبیه کبک
عمودی ۱۴ کابوس خانم خانه‌دار‬‫
عمودی ۱۴ رمانی نوشته رضا امیرخانی
عمودی ۱۴ موجود خیالی ترسناک
عمودی ۱۵ ‬‫نامی برای پشه
عمودی ۱۵ زمین ناهموار و پر از پستی و بلندی‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar